pierwszy kwartał 1937 roku

Janów. Bruno Schulz odwiedza Józefinę Szelińską w jej rodzinnym domu.

Okoliczności tej wizyty są szczególne: Schulz zjawia się w domu byłej narzeczonej po jej nieudanej próbie samobójczej i wyprowadzce z Warszawy. „Gdy wyzdrowiałam – wspomni po latach Szelińska* w liście do Jerzego Ficowskiego* – […] wróciłam do rodziców. Tam odwiedził mnie Bruno. Okazał mi wiele troski, oddania, nawiózł fig i daktyli, które sam tak lubił, czuł się winny, zupełnie bezpodstawnie, bo był samą tylko dobrocią, a motywy, które kierowały jego wyborem, były «nie z tego świata»”1

Było to ostatnie tak bliskie spotkanie Schulza i Szelińskiej. (rb)

Zobacz też: koniec roku 1932wiosna 1933lato 1933koniec lata 1933grudzień 1933koniec 1935 roku / początek 1936 roku8 lutego 1936, połowa stycznia 1937*, 22 stycznia 1937luty/marzec 1937rok 194011 lipca 1991.

  • 1
    List Józefiny Szelińskiej do Jerzego Ficowskiego z 5 września 1967 roku.