9 października 1937, sobota

W „Chwili” ukazuje się artykuł Izydora Bermana Szkice i pamiętniki Fr. Kafki. (Z okazji wydania zbiorowych dzieł pisarza), w którym wzmiankowany jest Bruno Schulz.

[wpis w opracowaniu] (pls)