Wyszukiwarka bibliograficzna

od
do

Bibliografia przedmiotowa

1921
 • Wystawa obrazów w Drohobyczu, „Chwila” 1921, nr 849, s. 10.
 • S. N-owa, Wrażenia z wystawy. Wystawa obrazów Schulza, „Świt. Organ urzędników naftowych w Borysławiu” 1921, nr 6, s. 2–3.
 • Al. Stewe, Z wystawy obrazów, „Świt. Organ urzędników naftowych w Borysławiu” 1921, nr 11, s. 6–7.
1922
 • Adolf Bienenstock, Z wystawy wiosennej. Prace graficzne Brunona Schulza, „Chwila” 1922, nr 1213, s. 5.
 • K. S., Salon wiosenny w Pałacu Sztuki, „Chwila Poniedziałkowa” 1922, nr 16, s. 3.
1923
 • da., Wystawa obrazów żydowskich art. malarzy, „Przegląd Wileński” 1923, nr 8, s. 7–8.
1929
 • Artur Lauterbach, Talent w ukryciu. O grafikach Brunona Schulca, „Chwila” 1929, nr 3740, s. 5.
1930
 • Drugi numer czasopisma „Cusztajer”, „Chwila” 1930, nr 4065, s. 14.
 • [Informacja o Lwowskim Salonie Wiosennym], „Sztuki Piękne” 1930, nr 5, s. 200–201.
 • Niezwykła impreza artystyczna w Truskawcu, „Głos Drohobycko-Borysławsko-Samborsko-Stryjski” 1930, nr 15, s. 5.
 • „Wystawa Brunona Schulza i Joachima Kahanego w Truskawcu…”, „Chwila” 1930, nr 4056, s. 13.
 • Wystawa prac art. metalopl. J. Kahanego i art. mal. Brunona Szulca w Truskawcu, „Chwila” 1930, nr 4072, s. 15.
 • Wystawa prac art. metalopl. J. Kahnego i art. mal. B. Szulca w Truskawcu, „Chwila” 1930, nr 4090, s. 13.
 • Z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych We Lwowie, „Chwila” 1930, nr 3988, s. 14.
 • Z wystawy Schulza i Kahnego, „Głos Drohobycko-Borysławsko-Samborsko-Stryjski” 1930, nr 22, s. 6.
 • Janina Kilian Stanisławska, Salon Wiosenny 1930, „Gazeta Poranna. Ilustrowany dziennik informacyjny wschodnich kresów” 1930, nr 9223, s. 10–12.
 • Wł. Kozicki, Z „Salonu Wiosennego”, „Słowo Polskie” 1930, nr 141, s. 7.
 • Artur Lauerbach, Salon wiosenny. 1, „Chwila” 1930, nr 4005, s. 7.
 • Kazimierz Majewski, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Salon wiosenny 1930, „Gazeta Lwowska” 1930, nr 117, s. 3.
 • Debora Vogel, Bruno Schulz, „Judisk tidskrift” (Stockholm) 1930, nr 7, s. 224–226.
 • [Debora Vogel], Bruno Šulc, Maks Fejering, „Cusztajer” 1930, nr 2, s. 57–58.
1933
 • Nowa grupa literacka, „Kurier Poranny” 1933, nr 208, s. 6.
 • Nowa grupa literacka w Polsce, „Chwila” 1933, nr 5163, s. 12.
 • Tydzień bibliograficzny, „Wiadomości Literackie” 1933, nr 55, s. 27.
 • Zamierzenia wydawnicze, „Wiadomości Literackie” 1933, nr 54, s. 6.
 • P. R. [Przypis redakcji do: Bruno Schulz, „Sklepy cynamonowe”], „Chwila” 1933, nr 5284, s. 5.
1934
 • Nowe wydawnictwa, „Chwila” 1934, nr 5327, s. 12.
 • T. B-a [Tadeusz Breza], Odprawa pesymistom. Na marginesie „Rocznika Literackiego 1933 r.”, „Kurier Poranny” 1934, nr 312, s. 3–4.
 • Tadeusz Breza, Sobowtór zwykłej rzeczywistości, „Kurier Poranny” 1934, nr 103, s. 6.
 • Zdzisław Broncel, Literatura maligny. O „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza, „ABC Literacko-Artystyczne” 1934, nr 6, s. 1.
 • Henryk Domiński, Wśród prozaików, „Zet” 1934, nr 1, s. 6.
 • Sz. G., Dziwny poeta. Za kontuarem cynamonowych sklepów Bruno Schulza, „Głos Poranny” 1934, nr 55, dodatek społeczno-literacki, s. 3.
 • Kornelja Graffowa, Jedna dziwna książka, „Chwila” 1934, nr 5362, s. 11–12.
 • Adam Grzymała-Siedlecki, Etiudy płanetnicze, „Kurier Warszawski” 1934, nr 11, s. 4.
 • t.h. [Tadeusz Hollender], [Recenzja „Sklepów cynamonowych”], „Sygnały” 1934, nr 3, s. 5.
 • j. i., Bruno Schulz. „Sklepy cynamonowe”, „Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lubelskiego” R. VI, 1934, nr 7, s. 323.
 • J. J. [Jarosław Janowski], Sen pełen zmor…, „Tygodnik Ilustrowany” 1934, nr 19, s. 385.
 • Rachela Korn, „Cimring gewelber” fun Bruno Szulc, „Literarisze Bleter” 1934, nr 16, s. 248.
 • Jan Lorentowicz, [Recenzja „Sklepów cynamonowych”], „Nowa Książka” 1934, z. 1, s. 27–28.
 • Leon Lourie, „Sklepy cynamonowe” Schulza, „Lektura” 1934, nr 5, s. 13.
 • Zofia Nałkowska, [Odpowiedź na ankietę:] Jaką najciekawszą książkę przeczytałam w roku 1933?, „ABC Literacko-Artystyczne” 1934, nr 1, s. 2.
 • Zofia Niesiołowska-Rothertowa, „Sklepy cynamonowe”, „Kobieta Współczesna” 1934, nr 5, s. 83.
 • Leon Piwiński, „Sklepy cynamonowe”, „Wiadomości Literackie” 1934, nr 6, s. 3.
 • Leon Piwiński, Powieść [omówienie „Sklepów cynamonowych”], „Rocznik Literacki za rok 1933”, pod redakcją Zygmunta Szweykowskiego, Warszawa 1934, s. 106–107.
 • Andrzej Pleśniewicz, Fantastyczne miasteczko, „Pion” 1934, nr 4, s. 10–11.
 • R. [Tadeusz Sinko], [Recenzja „Sklepów cynamonowych”], „Kurier Literacko-Naukowy” 1934, nr 8, dodatek do „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, nr 50, s. XI.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, Warszawa 1934 [skrzydełko obwoluty].
 • Jan Emil Skiwski, Publicystyka literacka, „Gazeta Polska” 1934, nr 52, s. 3.
 • Herman Sterbach, „Sklepy cynamonowe”, „Miesięcznik Żydowski” 1934, z. 1–6, s. 388.
 • Hermann Sternbach, „Sklepy cynamonowe”, „Miesięcznik Żydowski” 1934, nr 4, s. 384.
 • Teofil Bernard Syga, „Sklepy cynamonowe”, „Gazeta Warszawska” 1934, nr 127, s. 4.
 • Konstanty Troczyński, „Sklepy cynamonowe” B. Szulca, „Dziennik Poznański” 1934, nr 101, s. 2.
1935
 • Nagroda „Wiadomości Literackich”. Przebieg obrad jury, „Wiadomości Literackie” 1935, nr 10, s. 8.
 • Rozstrzygnięcie plebiscytu czytelników „Wiadomości Literackich”. Kogo wybralibyśmy do Akademii Niezależnych, gdyby taka akademia powstała?, „Wiadomości Literackie” 1935, nr 6, s. 1.
 • Jerzy Andrzejewski, Młoda literatura oskarżona, „Prosto z Mostu” 1935, nr 6, s. 4.
 • Stanisław Baczyński, Powieść polska w 1934 roku, „Polonista” 1935, nr 4, s. 173–176.
 • Jan Bielatowicz, Przereklamowana książka. Czyli o „Sklepach cynamonowych”, „Warszawski Dziennik Narodowy” 1935, nr 7, s. 4.
 • A. Brun, Bruno Schulz – i co dalej?, „Chwila” 1935, nr 5921, s. 9.
 • Ignacy Fik, Literatura choromaniaków, „Tygodnik Artystów” 1935, nr 15, s. 1–2.
 • Wiktor Godziszewski, „Opętany fascynacją awersji” do uczciwego języka, „Poradnik Językowy” 1935, z. 2, s. 34–36.
 • Maksymiljan Goldstein, Karol Dresdner, Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich. Zbiory Maksymiljana Goldsteina, z przedmową Majera Bałabana, Lwów 1935, s. 97–98, 107, 110–111.
 • Witold Gombrowicz, Atmosfera i kot. (W odpowiedzi p. J. Andrzejewskiemu), „Prosto z Mostu” 1935, nr 9, s. 4.
 • Witold Gombrowicz, O myślach chudych. Trudna literatura i pro domo mea, „Kurier Poranny” 1935, nr 307, s. 6.
 • Wilhelm Korabiowski, Spóźniona recenzja. Jeszcze o „Sklepach cynamonowych” Schulza, „Nowe Czasy” 1935, nr 23, s. 4.
 • Artur Lauterbach, Wystawa u Artystów. Bruno Schulz, Andrzej Pronaszko, Jarosław Muzyka, Fryc Kleinman, „Chwila” 1935, nr 6011, s. 10.
 • Leon Lourie, Rok 1935 w literaturze. Proza, poezja, dramat i czasopiśmiennictwo w Polsce, „Rewia Ilustrowana Tygodniowa” 1935, nr 52, dodatek „Głosu Porannego”, nr 356, s. 8–9.
 • A. Rączaszek, Urbanizacja jako problem kultury w Polsce, „Pion” 1935, nr 3, s. 1.
 • (tb) [Tadeusz Breza], B. Schulz o „Cudzoziemce” Kuncewiczowej. Literacki wieczór dyskusyjny, „Kurier Poranny” 1936, nr 35, s. 8.
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Twórczość literacka Brunona Schulza, „Pion” 1935, nr 34, s. 2–3; nr 35, s. 4–5.
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Wywiad z Brunonem Schulzem, „Tygodnik Ilustrowany” 1935, nr 17, s. 321–323.
1936
 • Autor „Sklepów cynamonowych” opuścił żydostwo, „Chwila” 1936, nr 439, s. 3.
 • Autor „Sklepów cynamonowych” opuścił żydostwo, „Chwila” (wydanie wieczorne) 1936, nr 4592, s. 3.
 • Książki i teatry [recenzja książki Debory Vogel „Akacje kwitną”], „Studio” 1936, nr 2, s. 62.
 • Nowy numer „Studia”, „Kurier Poranny” 1936, nr 202, s. 8.
 • „Studio”, „Nasz Przegląd” 1936, nr 197, s. 10.
 • Z sali odczytowej, „Chwila” (wydanie wieczorne) 1936, nr 700, s. 10.
 • Jerzy Andrzejewski, Dwa debiuty powieściowe [recenzja „Ulicy Wszystkich Świętych” K. Truchanowskiego], „Prosto z Mostu” 1936, nr 52, s. 7.
 • Jerzy Andrzejewski, Powieść o dzieciach ulicy, „Prosto z Mostu” 1936, nr 32, s. 2.
 • Tadeusz Breza, Pisarz, którego dręczy sobowtór, „Kurier Poranny” 1936, nr 357, s. 9–10.
 • Kazimierz Czachowski, Obraz współczesnej literatury polskiej 1884–1934, t. 3: Ekspresjonizm i neorealizm, Lwów–Warszawa 1936, s. 562–565.
 • B. D., Wśród czasopism, „Gazeta Robotnicza” 1936, nr 284, s. 4.
 • Bolesław Dudziński, Nowe książki [informacja o „Procesie” Kafki w przekładzie Schulza], „Gazeta Robotnicza” 1936, nr 238, s. 3.
 • Witold Gombrowicz, Do Brunona Schulza, „Studio” 1936, nr 7, s. 217–220.
 • Witold Gombrowicz, Łańcuch nietaktów, „Studio” 1936, nr 8, s. 274–280.
 • Witold Gombrowicz, List otwarty do Brunona Schulza, „Studio” 1936, nr 7, s. 209–211.
 • Leon (Lew) Kaltenbergh, Socjologia literacka, „Sygnały” 1936, nr 21, s. 4.
 • Wanda Kragen, Twórczość Franciszka Kafki, „Chwila” 1936, nr 6238, s. 10.
 • K. Kuryluk, Życie kulturalne we Lwowie, „Tygodnik Ilustrowany” 1936, nr 5, s. 96.
 • Alfred Łaszowski, Książki z ubiegłego miesiąca [recenzja „Ulicy Wszystkich Świętych” K. Truchanowskiego], „Studio” 1936, nr 8, s. 296–297.
 • Włodzimierz Pietrzak, Święte szukanie, „Studio” 1936, nr 9, s. 312–315.
 • Andrzej Pleśniewicz, Spór o doktorową. Rozwichrzone problematy dyskusji literackiej, „Kurier Poranny” 1936, nr 329, s. 8.
 • Jan Emil Skiwski, Łańcuch szczęścia, „Tygodnik Ilustrowany” 1936, nr 42, s. 794.
 • Kazimierz Truchanowski, Czy naśladownictwo?, „Studio” 1936, nr 5/6, s. 186–190.
1937
 • Wielki recital poezji, „Chwila” (wydanie poranne) 1937, nr 6395, s. 10.
 • Wizo – Drohobycz, „Chwila” 1937, nr 6733, s. 13.
 • O. R., Kilka słów o „Przedmieściu”, „Chwila” (wydanie poranne) 1937, nr 6596, s. 12.
 • Izydor Berman, Szkice i pamiętniki Fr. Kafki. (Z okazji wydania zbiorowych dzieł pisarza), „Chwila” (wydanie poranne) 1937, nr 6663, s. 9–10.
 • Kazimierz Czachowski, Najnowsza polska twórczość literacka 1935–1937 oraz inne teksty krytyczne, Lwów 1937, s. 40, 170–171.
 • Ignacy Fik, Fantastyka we współczesnej literaturze polskiej, „Nasz Wyraz” 1937, nr 8, s. 2–3.
 • Tadeusz Hollender, Pisarze polscy o pomocy zimowej, „Sygnały” 1937, nr 25, s. 15.
 • K, „Wieczór literacki” w Teatrze Żołnierza, „Gazeta Lwowska” 1937, nr 7, s. 3.
 • G. L., Egga Haardt, „Nowy Kurier” 1937, nr 162, s. 10.
 • Józef Nacht, Wywiad drastyczny. (Rozmowa z Brunonem Schulzem), „Nasza Opinia” 1937, nr 77, s. 5.
 • Leon Piwiński, [Recenzja „Ulicy Wszystkich Świętych” K. Truchanowskiego], „Rocznik Literacki 1936”, 1937, s. 78–79.
 • Stefan Rassalski, Sąd nad pisarzem, „Kurier Poranny” 1937, nr 309, s. 10.
 • Artur Sandauer, Bruno Schulz i romantycy, „Chwila” 1937, nr 6575, s. 9.
 • Artur Sandauer, Bruno Schulz – poeta sofista, „Chwila” (wydanie poranne) 1937, nr 6561, s. 10.
 • Artur Sandauer, Nowa książka Schulza, „Nowy Dziennik” 1937, nr 298, s. 8–9.
 • Henryk Vogler, Świat rozszczątkowany, „Nowy Dziennik” 1937, nr 326, s. 8.
 • Mieczysław Wallis, Wystawy, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 28, s. 6.
 • Maria Wrześniewska-Kruczkowska, Psychostenik. Gombrowiczowi, Karpińskiemu i Schulzowi, „Apel” 1937, nr 13, dodatek do „Kuriera Porannego”, nr 351, s. 9–10.
1938
 • [„Fantastyka i dziwactwo w nowej literaturze polskiej…”], „Nowy Dziennik” 1938, nr 20, s. 15.
 • Lista odznaczonych złotym wawrzynem akademickim, „Chwila” (wydanie poranne) 1938, nr 7052, s. 7.
 • Nagrodę „Wiadomości Literackich” za najwybitniejszą książkę polską 1937 r. otrzymał Jeremi Wasiutyński…, „Wiadomości Literackie” 1938, nr 11, s. 1–2.
 • Nowości Tow. Wyd. „Rój” [„Sanatorium pod Klepsydrą”], „Nowy Kurier” 1938, nr 87, s. 6.
 • Odczyt o Gombrowiczu, „Apel” 1938, nr 17, dodatek artystyczno-literacki „Kuriera Porannego”, nr 16, s. 1.
 • Odznaczenia wawrzynem akademickim, „Gazeta Lwowska” 1938, nr 256, s. 2.
 • Rozmowa z autorem „Sklepów cynamonowych” (Wywiad z Brunonem Schulzem), „Nowy Kurier” 1938, nr 7, s. 4–5.
 • Tydzień bibliograficzny, „Wiadomości Literackie” 1938, nr 4, s. 8.
 • Tydzień kulturalny, „Tygodnik Ilustrowany” 1938, nr 4, s. 81.
 • Wizo – Drohobycz, „Chwila” (wydanie poranne) 1938, nr 6781, s. 13.
 • Wizo – Drohobycz, „Chwila” (wydanie poranne) 1938, nr 6843, s. 9.
 • Z pracy grup prowincjonalnych Wizo, „Chwila” 1938, nr 6924, s. 9.
 • Z wydawnictw, „Chwila” 1938, nr 7099, s. 16.
 • Zaszczytne wyróżnienie drohobyczanina, „Chwila” (wydanie wieczorne) 1938, nr 1297, s. 6.
 • Izydor Berman, Życie zaczarowane, „Nasza Opinia” 1938, nr 131, s. 9.
 • Emil Breiter, „Sanatorium pod Klepsydrą” Schulza, „Wiadomości Literackie” 1938, nr 23, s. 4.
 • Michał Chmielowiec, Zdarzenia bezdomne, „Kultura” 1938, nr 13, s. 5.
 • Józef Czechowicz, Truchanowski i towarzysze. Uwagi marginesowe, „Pion” 1938, nr 35, s. 2.
 • Bolesław Dudziński, [Recenzja „Sanatorium pod Klepsydrą”], „Naprzód” 1938, nr 96, s. 2.
 • Ignacy Fik, Co za czasy!, „Nasz Wyraz” 1938, nr 7–8, s. 1–2.
 • Ludwik Fryde, O „Ferdydurke” Gombrowicza, „Pióro” 1938, nr 1, s. 113–122.
 • Ludwik Fryde, Trzy pokolenia literackie, „Pion” 1938, nr 45, s. 3–4.
 • Witold Gombrowicz, Twórczość Brunona Schulza, „Apel” 1938, nr 31, dodatek artystyczno-literacki „Kuriera Porannego”, nr 112, s. 1.
 • Wilhelm Korabiowski, À la manière de… Bruno Schulz, „Chochoł” 1938, nr 1, s. 3.
 • Eugenia Krassowska, O twórczości Brunona Schulza, „Sygnały” 1938, nr 51, s. 3.
 • Alfred Łaszowski, Apteka pod Schulzem, „Polityka” 1938, nr 16, s. 7–8.
 • Stanisław Jerzy Lec, Powodzenie powieści środowiskowych, „Chwila” 1938, nr 6988, s. 9.
 • Barbara Lewitówna, Proza Brunona Schulza, „Ster” 1938, nr 5, s. 7.
 • Edward Litwin, Donkiszonada przeciw realności, „Kultura” 1938, nr 43, s. 4.
 • mdd [Marian Dienstl-Dąbrowa], Wycinanki Eggi Haardt, „Światowid” 1938, nr 4, s. 17.
 • J. N. Miller, Ku nowej prozie, „Gazeta Robotnicza” 1938, nr 93, s. 9.
 • Stanisław Piasecki, Czarowanie gałązką w zębach, „Prosto z Mostu” 1938, nr 7, s. 1.
 • Marian Piechal, „Sanatorium pod Klepsydrą”, „Gazeta Polska” 1938, nr 189, s. 3.
 • Włodzimierz Pietrzak, Bluszcz na ruinach, „Prosto z Mostu” 1938, nr 27, s. 7.
 • Leon Piwiński, [Recenzja „Sanatorium Pod Klepsydrą”], „Rocznik Literacki 1937”, 1938, s. 61.
 • Leon Pomirowski, Przezwyciężenie okresu dojrzewania, „Tygodnik Ilustrowany” 1938, nr 8, s. 151–152.
 • Marian Promiński, Nowości literackie [recenzja „Sanatorium pod Klepsydrą”], „Sygnały” 1938, nr 40, s. 5.
 • Artur Sandauer, Szkoła mitologów. Bruno Schulz i Witold Gombrowicz, „Pion” 1938, nr 5, s. 4.
 • Konstanty Troczyński, Katastrofa na drugim torze, „Dziennik Poznański” 1938, nr 207, s. 9.
 • Henryk Vogler, Dwa światy romantyczne. O Brunonie Schulzu i Witoldzie Gombrowiczu, „Skamander” 1938, z. 99/101, s. 246–252.
 • Natalia Wiśniewska, Literatura w malignie, „Epoka” 1938, nr 33, s. 11–13.
1939
 • Co to za Bruno Szulc?, „Chwila” (wydanie poranne) 1939, nr 7144, s. 10.
 • Ignacy Fik, 20 lat literatury polskiej (1918–1938), Warszawa 1939.
 • Ignacy Fik, Czas artystyczny, „Nasz Wyraz” 1939, nr 5–6, s. 1.
 • Karol Ludwik Koniński, [Recenzja „Pasji Błędomirskich” J. Iwaszkiewicza], „Ateneum” 1939, nr 1, s. 135.
 • Adam Krawczyk, Czas u Bruno Schulza, „Nasz Wyraz” 1939, nr 5–6, s. 6.
 • Jan Aleksander Król, Ze szkoły Kadena, „Pióro” 1939, nr 2, s. 249–256.
 • Bolesław Miciński, O „deformacji” rzeczywistości w sztuce, „Polityka” 1939, nr 1, s. 7.
 • J. Muszkowska, [Recenzja „Sklepów cynamonowych”], „Books Abroad” 1939, Vol. 13, No. 4, s. 511.
 • Kazimierz Wyka, Stefan Napierski, Dwugłos o Schulzu, „Ateneum” 1939, nr 1, s. 156–163.
1945
 • Mieczysław Jastrun, Poza rzeczywistością historyczną, „Kuźnica” 1945, nr 1, s. 13–17.
1946
 • Jerzy Broszkiewicz, Pożegnanie z egzystencjalizmem, „Dziennik Polski” 1946, nr 216, s. 5.
 • Jan Kott, Tydzień paryski, „Kuźnica” 1946, nr 40, s. 3–4.
 • Artur Sandauer, Francja i my, „Przekrój” 1946, nr 73, s. 14.
 • Henry J. Wegrocki, Masochistic Motives in the Literary and Graphic Art of Bruno Schulz, „The Psychoanalytic Review” 1946, No. 33, s. 154–164.
1947
 • Felicja [Izabella Czermakowa], Listy do Felicji. Odpowiedź, „Nowiny Literackie” 1947, nr 25, s. 7.
1948
 • Almanach exlibrisu polskiego XX wieku, opracował Jerzy Kram, wydanie uzupełnione i poprawione, Kraków 1948, s. 117–118.
 • Andrzej Chciuk, Drohobyckie czasy, „Dziś i Jutro” 1948, nr 12, s. 4–5.
 • Jerzy Ficowski, Studium o Schulzu, „Przekrój” 1948, nr 164, s. 10.
1949
 • Kazimierz Brandys, Odpowiedź wulgaryzatora, „Kuźnica” 1949, nr 42, s. 2.
 • Ernestyna Podhorizer-Zajkin, Pamięci Brunona Schulza, literata i artysty malarza, „Opinia” 1949, nr 50, s. 20.
1953
 • Ewa Korzeniewska, Zarys literatury polskiej dla klasy XI wraz z antologią poezji i publicystyki, cz. II: 1918–1950, opracowano przy współpracy Andrzeja Wasilewskiego, wydanie drugie, Warszawa 1953, s. 8.
 • Ryszard Matuszewski, Literatura międzywojenna, Warszawa 1953, s. 106, 225, 255.
 • Irena Piechowiczówna, Mój nauczyciel Bruno Schulz, „Wiadomości” (Londyn) 1953, nr 49, s. 3.
1955
 • Ryszard Matuszewski, Historia literatury polskiej. Materiały do nauczania dla klasy XI, zeszyt II: Boy-Żeleński – Słonimski – inni poeci dwudziestolecia – rozwój literatury rewolucyjnej w dwudziestoleciu: Kruczkowski, Wasilewska – inni prozaicy dwudziestolecia – uwagi końcowe, Warszawa 1955, s. 124–125.
1956
 • „Sklepy cynamonowe”, „Przekrój” 1956, nr 566, s. 11.
 • Jerzy Ficowski, Przypomnienie Brunona Schulza, „Życie Literackie” 1956, nr 6, s. 6–7.
 • Jan Kurczab, Cień „Xięgi Bałwochwalczej”, „Życie Literackie” 1956, nr 44, s. 5. 
 • Br. Or., Pisarz i książka. Audycja o Brunonie Schulzu, „Radio i Świat” 1956, nr 43, s. 5.
1957
 • Bruno Schulz, „Dookoła Świata” 1957, nr 204. 
 • Henryk Bereza, Nowoczesność Schulza, „Zwierciadło” 1957, nr 29, s. 6–7. 
 • Henryk Bereza, Przeciw degradacji, „Nowe Książki” 1957, nr 22, s. 1351–1353. 
 • Jerzy Ficowski, Regiony wielkiej herezji, „Nowa Kultura” 1957, nr 45, s. 3, 7. 
 • Bronisław Mamoń, Powierzchnie i dna, „Tygodnik Powszechny” 1957, nr 46, s. 4–5. 
 • Marian Promiński, Sanatorium poza Styksem, „Życie Literackie” 1957, nr 7, s. 4–5. 
 • Józef Sieradzki, Leon Cieślik, Wspomnienia o Brunonie Schulzu, „Nowa Kultura” 1957, nr 45, s. 3, 7. 
 • Henryk Vogler, Dwa światy romantyczne. O Brunonie Schulzu i Witoldzie Gombrowiczu, [w:] idem, Z notatek przemytnika. Szkice krytyczne, Warszawa 1957, s. 9–19.
1958
 • Marian Jachimowicz, Borysław – zagłębie poetyckie, „Twórczość” 1958, nr 4, s. 56–74.
 • Aleksander Jackiewicz, Kuglarz urojonych miast, „Życie Literackie” 1958, nr 312, s. 3. 
 • Ryszard Matuszewski, Literatura polska lat 1918–1956, Warszawa 1958, s. 17, 393.
 • Hanna Mortkowicz-Olczakowa, Bruno Schulz. Wspomnienie, „Przekrój” 1958, nr 676, s. 8–9. 
 • A. Roman, Bruno Schulz jakiego nie znamy. „Księga Bałwochwalcza” czeka na wydawcę, „Kurier Polski” 1958, nr 18/19. 
1959
 • Henryk Bereza, W kręgu Schulza, „Twórczość” 1959, nr 8, s. 127–129.
 • Andrzej Chciuk, Wspomnienie o Brunonie Schulzu, „Kultura” (Paryż) 1959, nr 7–8, s. 13–30.
 • Stanisław Kaszyński, Bruno Schulz po serbsku, „Twórczość” 1959, nr 12, s. 159–160.
 • Ryszard Matuszewski, Literatura współczesna. Antologia i opracowanie, Warszawa 1959, s. 17, 421, 423.
 • Hanna Mortkowicz-Olczakowa, Wspomnienie o Brunonie Schulzu, [w:] eadem, Bunt wspomnień, Warszawa 1959, s. 330–336.
 • Stojan Subotin, Život i književno stvaralaštvo Bruna Šulca, „Delo” 1959, sv. 2, s. 1060–1072.
1960
 • Bruno Schulz – Austriakiem, „Życie Literackie” 1960, nr 22, s. 12.
 • Jan Pieńkowski, „Jadowity derywat chlorofilu”, „Polonista” 1960, nr 9, s. 20–30.
1961
 • Francuzi o polskiej rewelacji, „Świat” 1961, nr 49. 
 • Ignacy Fik, Literatura choromaniaków, [w:] idem, Wybór pism krytycznych, opracował i wstępem opatrzył Andrzej Chruszczyński, Warszawa 1961, s. 126–135.
 • Witold Gombrowicz, Fragment z dziennika, „Kultura” (Paryż) 1961, nr 11, s. 16–26.
 • Hanna Mortkowicz-Olczakowa, O Brunonie Schulzu, [w:] eadem, Bunt wspomnień, wydanie drugie zmienione i poszerzone, Warszawa, 1961, s. 330–336.
1962
 • Jerzy Ficowski, Epistolografia Bruno Schulza, „Nowa Kultura” 1962, nr 51/52, s. 7, 15. 
 • Andrzej Wirth, Sprawa Bruno Schulza, „Przegląd Kulturalny” 1962, nr 9, s. 9. 
 • Ignacy Witz, Bruno Schulz plastyk, „Nowa Kultura” 1962, nr 39, s. 3, 6.
1963
 • Bruno Schulz nagrodzony, „Kultura” 1963, nr 27, s. 2.
 • Prix Nocturne: Schulz, „Życie Literackie” 1963, nr 49, s. 15.
 • Zbigniew Grabowski, Bruno Schulz a Kafka, „Wiadomości” 1963, nr 44, s. 5.
 • Artur Sandauer, [Stanowiska wobec…] …prozy awangardowej lat międzywojennych, [w:] idem, Stanowiska wobec…, Kraków 1963, s. 23–29.
 • TEM, „Nagroda nocy” dla Schulza, „Kierunki” 1963, nr 50, s. 8.
1964
 • Aleksander Wojciechowski, „Więcej formy!”, „Współczesność” 1964, nr 155. 
 • Bruno Schulz – rysownik, „Wiedza i Życie” 1964, nr 6. 
 • Jerzy Ficowski, Listy Schulza, „Współczesność” 1964, nr 168, s. 6–7. 
 • Jerzy Ficowski, W sprawie Schulza, „Życie Literackie” 1964, nr 37, s. 13.
1965
 • Korespondencja [Artura Sandauera z Ryszardem Matuszewskim], „Współczesność” 1965, nr 7–8. 
 • Marcin Czapliński, Artysta samotny, „Kierunki” 1965, nr 14, s. 8. 
 • Izabella Czermakowa, Bruno Schulz, „Twórczość” 1965, nr 10, s. 99–102.
 • Jerzy Ficowski, Bruno Schulz, „Polska” 1965, nr 10, s. 28–31.
 • Jerzy Ficowski, [List do redaktora naczelnego „Współczesności”], „Współczesność” 1965, nr 6, s. 11.
 • Jerzy Ficowski, Listy Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego, „Twórczość” 1965, nr 10, s. 75–98.
 • Jerzy Ficowski, W poszukiwaniu śladów Brunona Schulza, „Współczesność” 1965, nr 25/26, s. 6. 
 • Kazimierz Andrzej Jaworski, Z nieznanej korespondencji Brunona Schultza, „Kamena” 1965, nr 5, s. 1–7. 
 • Adam Klimowicz, Dziwne malarstwo, „Nowe Książki” 1965, nr 5, s. 2, 213. 
 • Ryszard Matuszewski, [Odpowiedź na atak Sandauera], „Współczesność” 1965, nr 7–8, s. 15.
 • Czesław Samojlik, Groteska – pisarstwo wszechstronnie banalne… Sprawa prozy Brunona Schulza, [w:] Z problemów literatury polskiej XX wieku, redaktorzy tomu Alina Brodzkiej, Zbigniew Żabicki, t. II: Literatura międzywojenna, Warszawa 1965, s. 266–296.
 • Artur Sandauer, List do redakcji Polskiego Radia, „Współczesność” 1965, nr 6, s. 11.
 • Artur Sandauer, [Odpowiedź na list Ryszarda Matuszewskiego], „Współczesność” 1965, nr 7–8, s. 15.
 • Artur Sandauer, Wojna o Schulza, „Współczesność” 1965, nr 5, s. 3. 
 • Artur Sandauer, Wprowadzenie do Schulza, „Fakty i Myśli” 1965, nr 16, s. 1, 3. 
 • Marek Skwarnicki, Zwycięstwo Brunona Schulza, „Znak” 1965, nr 5, s. 673–675.
 • Spodek, Przypis do Brunona Schulza, „Tygodnik Powszechny” 1965, nr 23, s. 6.
 • Wiesław Paweł Szymański, Na początku było słowo. O prozie Brunona Schulza, „Współczesność” 1965, nr 12, s. 5.
 • Anna Tarska, Geniusz z Drohobycza, „Echo Krakowa” 1965/1966, nr 305. 
 • Adam Ważyk, Spotkanie w Zakopanem [fragment książki], „Życie Literackie” 1965, nr 48, s. 8.
1966
 • Jerzy Ficowski, Czas schulzowski czyli mityczna droga do wolności, „Tygodnik Powszechny” 1966, nr 51, s. 2–3.
 • Ludwik Fryde, Trzy pokolenia literackie, [w:] idem, Wybór pism krytycznych, opracował Andrzej Biernacki, Warszawa 1966, s. 222, 381, 425.
 • Stanisław Giza, Jeszcze o Brunonie Schulzu, „Tygodnik Kulturalny” 1966, nr 35, s. 2, 7. 
 • Marian Jachimowicz, Bruno Schulz, „Poezja" 1966, nr 4, s. 84–89.
 • Krzysztof Miklaszewski, Cena świadomości. (Próba analizy opowiadania Bruno Schulza pt. „Pan”), „Ruch Literacki” 1966, nr 6, s. 285–295.
 • Marian Rawiński, Jeszcze o Brunonie Schulzu, „Fakty i Myśli” 1966, nr 8, s. 1, 2–3. 
 • Artur Sandauer, Rzeczywistość zdegradowana, [w:] idem, Dla każdego coś przykrego, Kraków 1966, s. 56–80.
 • Artur Sandauer, Sprawa Schulza, [w:] idem, Dla każdego coś przykrego, Kraków 1966, s. 308–325.
 • Adam Ważyk, Kwestia gustu, Warszawa 1966, s. 109–118.
1967
 • Bruno Schulz, „Nowe Książki” 1967, nr 21. 
 • Bruno Schulz na scenie, „Współczesność” 1967, nr 17. 
 • [Informacja o wystawie rysunków Schulza], „Tygodnik Powszechny” 1967, nr 16. 
 • Wystawa Rysunków Brunona Schulza prozaika i malarza, „Express Wieczorny” 1967, nr 81, s. 6.
 • Jan Becker, Bruno Schulz, „Przegląd Artystyczny” 1967, nr 5, s. 21–23.
 • Andrzej Ekwiński, Rysunki Schulza, „Współczesność” 1967, nr 11, s. 8. 
 • Jerzy Falkowski, „Myślniki, westchnienia i wielokropki” czyli sceniczne wariacje na temat Bruno Schulza, „Teatr” 1967, nr 17, s. 16–17. 
 • Jerzy Ficowski, Prehistoria i powstanie „Sklepów cynamonowych”, „Twórczość” 1967, nr 3, s. 94–101.
 • Jerzy Ficowski, Regiony wielkiej herezji. Szkice o życiu i twórczości Brunona Schulza, Kraków 1967.
 • Jerzy Ficowski, Tekściarz Brunon czyli skutki wystawy rysunków Schulza, „Życie Warszawy” 1967, nr 96, s. 5. 
 • Jerzy Ficowski, Trzy listy Brunona Schulza, „Twórczość” 1967, nr 4, s. 97–101. 
 • Teresa Kostkiewiczowa, Sanatorium pod Klepsydrą, [w:] Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Czytamy utwory współczesne. Analizy, Warszawa 1967, s. 192–204.
 • Zofia Kwiecińska, Obsesje Brunona Schuzla (Wystawa w Muzeum Adama Mickiewicza), „Trybuna Ludu” 1967, nr 94, s. 6. 
 • K. M., Na granicy genialności. Wystawa B. Schulza w Muzeum Mickiewicza, „Kurier Polski” 1967, nr 8/9. 
 • Andrzej Osęka, Afera z Brunonem Schulzem, „Kultura” 1967, nr 17, s. 9.
 • Julian Przyboś, Cały Schulz, [w:] idem, Sens poetycki, t. 2, wydanie drugie powiększone, Kraków 1967, s. 179–182.
 • Marceli Radomiński, Schulz inscenizowany, „Tygodnik Kulturalny” 1967, nr 17, s. 7. 
 • Arnold Słucki, Księga i autentyk, „Twórczość” 1967, nr 10, s. 122–125.
 • Ignacy Witz, Bruno Schulz, [w:] idem, Obszary malarskiej wyobraźni. Eseje, Kraków 1967, s. 36–53.
 • Ignacy Witz, Rysunki Brunona Schulza, „Życie Warszawy” 1967, nr 82, s. 6. 
 • Kazimierz Wyka, Stefan Napierski, Dwugłos o Schulzu, [w:] Kazimierz Wyka, Stara szuflada, Kraków 1967, s. 259–271.
 • Z. L., Bruno Schulz, „Widnokręgi” 1967, nr 6, s. 57–60. 
 • [Wojciech Żukrowski], Regiony wielkiej herezji, „Nowe Książki” 1967, nr 21, s. 2.
1968
 • Jan Brzękowski, Horzyca – Jasieński – Czyżewski – Sebyła – Schulz, [w:] idem, W Krakowie i w Paryżu. Wspomnienia i szkice, Warszawa 1968, s. 78–79.
 • Andrzej Chciuk, Pierwsza książka o Schulzu, „Kultura” (Paryż) 1968, nr 4, s. 137–140.
 • Jerzy Ficowski, Mój nieocalony, [w:] idem, Ptak poza ptakiem, Warszawa 1968, s. 42–43.
 • Jan Kurowicki, Mityczne wzloty, „Odra” 1968, nr 4, s. 41–47. 
 • Olga Lukashevich, Bruno Schulz’s „The Street of Crocodiles”. A study in Creativity and Neurosis, „The Polish Review” 1968, No. 2, s. 63–79.
 • Jerzy Speina, Bruno Schulz a nadrealizm. Konferencja naukowa poświęcona prozie polskiej XX wieku, Toruń 1968.
 • Tadeusz J. Żółciński, Kreator „Republiki marzeń”, „Więź” 1968, nr 10, s. 148–153.
1969
 • Ludwik Lille, O Brunonie Schulzu, Poecie i Malarzu, „Oficyna Poetów” 1969, nr 4, s. 12–14.
 • Krzysztof Miklaszewski, Bezcenny rezultat czytelniczej fascynacji, „Ruch Literacki” 1969, z. 6, s. 372–374.
 • Artur Sandauer, Ich dwóch i ja jeden (Wspomnienie o Brunonie Schulzu i Witoldzie Gombrowiczu), „Kultura” 1969, nr 45, s. 3.
 • Artur Sandauer, Rzeczywistość zdegradowana, [w:] idem, Liryka i logika, Warszawa 1969, s. 73–97.
1970
 • Tadeusz Breza, Jak pojawili się Witold i Bruno, „Współczesność” 1970, nr 14, s. 3.
 • Tadeusz Breza, Sobowtór zwykłej rzeczywistości, [w:] idem, Nelly. O kolegach i o sobie, Warszawa 1970, s. 346–355.
 • Jan Kurowicki, Bruno Schulz: dziecko w antykwariacie kultur, [w:] idem, Człowiek i sytuacje ludzkie. Szkice o pisarstwie XX wieku, Wrocław 1970, s. 23–57.
 • Krzysztof Miklaszewski, Kto przełożył „Proces” Kafki? [list do redaktora „Życia Literackiego”], „Życie Literackie” 1970, nr 38, s. 13.
 • Wiesław Paweł Szymański, O twórczości Brunona Schulza, „Ruch Literacki” 1970, z. 5, s. 325–306.
1971
 • Henryk Dubowik, „Republika marzeń” Brunona Schulza, [w:] idem, Nadrealizm w polskiej literaturze współczesnej, Poznań–Bydgoszcz 1971, s. 130–132.
 • j. f. [Jerzy Ficowski], Bruno Schulz w świecie, „Życie Literackie” 1971, nr 14, s. 15.
 • Listy Brunona Schulza, podał do druku Jerzy Ficowski, „Twórczość” 1971, nr 10, s. 78–85. 
 • Aleksander Jackiewicz, Kuglarz urojonych miast (O Brunonie Schulzu), [w:] idem, Niebezpieczne związki literatury i filmu, Warszawa 1971, s. 89–96.
 • Krzysztof Miklaszewski, O pewnej modernistycznej właściwości prozy Brunona Schulza (na przykładzie „Sklepów cynamonowych”), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1971, z. 21, s. 49–66.
 • Krzysztof Miklaszewski, Poeta prozy. (O poetyckiej materii prozy Brunona Schulza), „Poezja” 1971, nr 7, s. 46–51. 
 • Jerzy Speina, Bruno Schulz a nadrealizm, [w:] O prozie polskiej XX wieku. Materiały konferencji ogólnopolskiej w Toruniu. Listopad 1968, pod redakcją Artura Hutnikiewicza i Heleny Zaworskiej, Wrocław 1971, s. 183–198.
1972
 • (j), Twórczość plastyczna B. Schulza – w Galerii „Pryzmat”, „Dziennik Polski” 1972, nr 32, s. 6.
 • Tadeusz Breza, Jak pojawili się Witold i Bruno, [w:] idem, Nelly. O kolegach i sobie, wydanie II, Warszawa 1972, s. 349–369.
 • Andrzej Chciuk, Teka o Schulzu i o „Atlasie”, [w:] idem, Ziemia księżycowa. Druga opowieść o Księstwie Bałaku, Londyn 1972, s. 77–108.
 • Stanisław Giza, Na ekranie życia: wspomnienia z lat 1908–1939, Warszawa 1972, s. 117–119.
 • Marta Kremer, Jacek Gaj, Andrzej Pietsch, Bruno Schulz i współcześni = Bruno Schulz and the Contemporaries = Bruno Schulz et les contemporains, „Projekt” 1972, nr 5, s. 41–47.
 • Elżbieta Smoleń-Wasilewska, Poszukiwanie krajów dawno zaginionych, „Film” 1972, nr 10. 
 • Jerzy Speina, Bruno Schulz. Z zagadnień kreacjonizmu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska” 1972, z. 48, s. 59–82.
 • Jan Szostek, Rysunki i grafiki Schulza, „Kultura” 1972, nr 9, s. 10.
 • Wiesław Paweł Szymański, Wyznawca Absolutu i Materii – Bruno Schulz, [w:] Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki, pod redakcją Bolesława Farona, Warszawa 1972, s. 593–615.
1973
 • Sanatorium pod Klepsydrą, „Polska” 1973, nr 9. 
 • „Sanatorium pod klepsydrą”. Piękny, poetycki film Hasa, wg Bruno Schulza, „Przekrój” 1973, nr 1497, s. 20.
 • Andrzej Bonarski, Schulz nie zjawił się w kinie, „Kultura” 1973, nr 51/52, s. 14.
 • Konrad Eberhardt, Jeszcze raz powrotne dzieciństwo, „Ekran” 1973, nr 24, s. 17.
 • Konrad Eberhardt, Śmierć sklepów cynamonowych, „Literatura” 1973, nr 50, s. 13.
 • Konrad Eberhardt, Sny sprzed potopu, „Kino” 1973, nr 12, s. 12–20.
 • Jacek Gąsiorowski, Bruno Schulz czyli oszustwo ontologiczne, „Literatura” 1973”, nr 13, s. 6.
 • Witold Gombrowicz, Łańcuch nietaktów, [w:] idem, Dzieła zebrane, t. X: Varia, Paryż 1973, s. 106–110.
 • Witold Gombrowicz, Twórczość Brunona Schulza, [w:] idem, Dzieła zebrane, t. X: Varia, Paryż 1973, s. 203–207.
 • Aleksander Jackiewicz, „Sanatorium pod klepsydrą” Hasa, „Życie Literackie” 1973, nr 48, s. 11.
 • Jerzy Jarzębski, Sen o „złotym wieku”, „Teksty” 1973, nr 2, s. 104–121.
 • Zygmunt Kałużyński, Cynamonowy supersam, „Polityka” 1973, nr 49, s. 16.
 • Aleksander Ledóchowski, Gest i wizja, „Film” 1973, nr 47, s. 9.
 • Ewa Nurczyńska, Czy warto było? [recenzja filmu Wojciecha Hasa], „Odgłosy” 1973, nr 51/52, s. 15.
 • Wacław Sadkowski, Markownik Wojciecha Hasa, „Film” 1973, nr 46, s. 8–9.
 • Artur Sandauer, Czy Norwid polował na niedźwiedzie?, „Dialog” 1973, nr 10, s. 137–139.
 • Stojan Subotin, Fantastični svet Bruna Šulca. Povodom tridesete godišnjice smrti istaknutog poljskog pisca, „Književne novine” 1973, br. 430, s. 11.
 • Wiesław Paweł Szymański, Na początku było Słowo. O prozie Brunona Schulza, [w:] idem, Outsiderzy i słowiarze, Wrocław 1973, s,. 129–155.
 • Anna Tatarkiewicz, Epitafium, „Tygodnik Kulturalny” 1973, nr 50, s. 12.
 • Lech Zahorski, Najkrótsza recenzja „Sanatorium pod Klepsydrą” [rysunek satyryczny], „Kultura” 1973, nr 51/52, s. 14.
 • Wojciech Żukrowski, Zagubiona uliczka, [w:] idem, Karambole, Warszawa 1973, s. 31–35.
1974
 • Francja odkrywa prozę Bruno Schulza. Informacja własna, „Życie Warszawy” 1974, nr 194.
 • Francuzi odkrywają prozę Bruno Schulza, „Kurier Polski” 1974, nr 190.
 • Na temat Brunona Schulza, „Życie Literackie” 1974, nr 5, s. 17. 
 • Proza Schulza i jego „Druga jesień”, „Zwierciadło” 1974, nr 11. 
 • Jerzy Ficowski, [List do Redaktora], „Życie Literackie” 1974, nr 11, s. 16.
 • Jerzy Ficowski, O exposé Brunona Schulza, „Odra” 1974, nr 1, s. 37–39. 
 • Jan Kurowicki, Dwie jesienie razem, „Poglądy” 1974, nr 7. 
 • Andrzej Lam, Schulz i Has, „Miesięcznik Literacki” 1974, nr 2, s. 134–135.
 • Zofia Nałkowska, Z „Dzienników”. Bruno Schulz, wybór, wstęp i opracowanie Hanny Kirchner, „Twórczość” 1974, nr 12, s. 66–80. 
 • Władysław Panas, Apologia i destrukcja („Noc wielkiego sezonu” Brunona Schulza), [w:] Nowela. Opowiadanie. Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, pod redakcją Kazimierza Bartoszyńskiego, Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej, Stefana Sawickiego, Warszawa 1974, s. 191–205.
 • Władysław Panas, „Regiony czystej poezji”. O koncepcji języka w prozie B. Schulza, „Roczniki Humanistyczne” 1974, z. 1, s. 151–173.
 • Jerzy Speina, Bankructwo realności. Proza Brunona Schulza, Warszawa–Poznań 1974.
 • Andrzej Sulikowski, Brunona Schulza przypowieść o samotnym emerycie, „Akcenty” 1974, sierpień–wrzesień, suplement, s. VII–VIII.
 • Wojciech Wyskiel, Adela czyli Minotaur, „Teksty” 1974, nr 1, s. 128–135.
1975
 • Bruno Schulz. Sprawozdanie z sesji naukowej Uniwersytetu Śląskiego, opracował Wojciech Ligęza, „Biuletyn Polonistyczny” 1975, z. 3, s. 58–59.
 • Maria Indykówna, [Recenzja książki Jerzego Speiny „Bankructwo realności. Proza Brunona Schulza], „Ruch Literacki” 1975, z. 4, s. 272–273.
 • Schulz – listy, „Zwierciadło” 1975, nr 28. 
 • Jerzy Ficowski, Regiony wielkiej herezji. Szkice o życiu i twórczości Brunona Schulza, wydanie II, Kraków 1975.
 • Elisabeth Góslicki-Baur, Die Prosa von Bruno Schulz, Bern–Frankfurt am Main 1975.
 • Witold Kiedacz, „Sanatorium pod Klepsydrą” – proza Schulza i wizja Hasa, „Teksty” 1975, nr 2, s. 149–155.
 • Bajka Marońska, Bogumił Opioła, Franciszek i inni, „Szpilki” 1975, nr 49. 
 • Elżbieta Nowicka, Listy – literatura czy autobiografia, „Tygodnik Powszechny” 1975, nr 49, s. 5.
 • Katarzyna Sarna, Funkcje wyobraźni w prozie Brunona Schulza, „Poezja” 1975, nr 9, s. 38–46.
 • Wojciech Skrodzki, Powroty Brunona Schulza, „Literatura” 1975, nr 28, s. 11. 
 • Sergiusz Sterna-Wachowiak, Ekspresjonizm Schulza, „Twórczość” 1975, nr 5, s. 125–127.
 • Janusz Stradecki, Bruno Schulz, [w:] idem, Dokumentacja bibliograficzna 1918–1944, Warszawa 1975, s. 162–163.
 • Andrzej Szulc, Przypomnienie Brunona Schulza, „Literatura” 1975, nr 36, s. 15.
 • T. J., Listy Brunona Schulza, „Tygodnik Kulturalny” 1975, nr 32, s. 4. 
 • Wojciech Wyskiel, Schulz rozpisany na fiszkach [recenzja książki Jerzego Speiny „Bankructwo realności. Proza Brunona Schulza”], „Teksty” 1975, nr 2, s. 172–175.
 • Jan Zabieglik, Nie spełnione marzenia artysty, „Kierunki” 1975, nr 31, s. 7, 11. 
1976
 • [Informacja na temat wydania listów Schulza], „Przekrój” 1976, nr 1620, s. 3.
 • Korespondencja [list Artura Sandauera w sprawie wystawy prac Schulza na Sorobonie; odpowiedź Wojciecha Żukrowskiego], „Nowe Książki” 1976, nr 17, s. 45.
 • Studia o prozie Brunona Schulza, redaktor Kazimiera Czaplowa, Katowice 1976.
 • Twórczość Bruno Schulza zafascynowała Francuzów, „Kurier Polski” 1976, nr 11. 
 • Z sal wystawowych, „Polska” 1976, nr 3. 
 • Marzena Bauman, Portret z listów, „Dookoła Świata” 1976, nr 12. 
 • Wiesław Borowski, Umarła klasa, „Literatura” 1976, nr 17, s. 12–13.
 • Teresa i Jerzy Jarzębscy, Uwagi o semantyce czasu i przestrzeni w prozie Brunona Schulza, [w:] Studia o prozie Brunona Schulza, redaktor Kazimiera Czaplowa, Katowice 1976, s. 49–73.
 • Czesław Karkowski, System kultury Brunona Schulza, [w:] Studia o prozie Brunona Schulza, redaktor Kazimiera Czaplowa, Katowice 1976, s. 31–47.
 • Witold Kiedacz, „Sanatorium pod Klepsydrą” – proza Schulza i wizja Hasa, [w:] Studia o prozie Brunona Schulza, redaktor Kazimiera Czaplowa, Katowice 1976, s. 135–145.
 • Krzysztof Kłosiński, Schulzowskie modele komunikacji, [w:] Studia o prozie Brunona Schulza, redaktor Kazimiera Czaplowa, Katowice 1976, s. 91–101.
 • Bruno Koper, Pisarze rysują…, „Życie Literackie” 1976, nr 4, s. 15. 
 • Allan Kosko, Grafika Schulza w Paryżu, „Literatura na Świecie” 1976, nr 9, s. 354–357.
 • Stanisław Jan Królik, Wizerunek prywatny pisarza i świata, „Kontrasty” 1976, nr 2, s. 44–45. 
 • Krzysztof Miklaszewski, Schulz na scenie, „Kultura” 1976, nr 31, s. 14.
 • Witold Nawrocki, Bruno Schulz i ekspresjonizm, „Życie Literackie” 1976, nr 43, s. 7. 
 • Władysław Panas, „Zstąpienie w esencjonalność”. O kształtach słowa w prozie Brunona Schulza, [w:] Studia o prozie Brunona Schulza, redaktor Kazimiera Czaplowa, Katowice 1976, s. 75–90.
 • Erna Podhorizer-Sandel, [Recenzja „Księgi listów” Brunona Schulza], „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historii” 1976, nr 1, s. 130–131.
 • Artur Sandauer, Listy do Brunona Schulza, „Kultura” 1976, nr 16, s. 3–4; nr 17, s. 3–4; nr 18, s. 3–4.
 • Artur Sandauer, Schulz i Gombrowicz, czyli literatura głębin. (Próba psychoanalizy), „Kultura” 1976, nr 44, s. 5; nr 45, s. 4.
 • Leszek Schneider, Z drohobyckich wspomnień, [w:] Studia o prozie Brunona Schulza, redaktor Kazimiera Czaplowa, Katowice 1976, s. 7–16.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, [w:] Podróż w dalekie lata, wybór Hanna Kostyrko, Warszawa 1976, s. 385–396.
 • Irena Skwarek, Archetypiczny walor motywu Księgi, [w:] Studia o prozie Brunona Schulza, redaktor Kazimiera Czaplowa, Katowice 1976, s. 125–133.
 • Piotr Sommer, Tandem, „Twórczość” 1976, nr 9, s. 164–165.
 • Jerzy Speina, Bruno Schulz wobec psychoanalizy, [w:] Studia o prozie Brunona Schulza, redaktor Kazimiera Czaplowa, Katowice 1976, s. 17–31.
 • Sergiusz Sterna-Wachowiak, Biografia duchowa Kat’ Eksochen [recenzja „Księgi listów” Brunona Schulza], „Twórczość” 1976, nr 1, s. 118–120.
 • Sergiusz Sterna-Wachowiak, O prozie Brunona Schulza w Szwajcarii, „Twórczość” 1976, nr 3, s. 163–164. 
 • Monika Sykulska, Schulz w teatrze, „Literatura” 1976, nr 34, s. 13. 
 • TD, Rysunki autora „Sklepów cynamonowych”, „Tygodnik Polski = La semaine Polonaise” 1976, nr 8, s. 23.
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Twórczość literacka Brunona Schulza, [w:] Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne, zebrał i opracował Janusz Degler, Warszawa 1976, s. 184–196.
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Twórczość literacka Brunona Schulza, [w:] O znaczeniu filozofii dla krytyki i inne artykuły polemiczne, opracował oraz przypisami opatrzył Jan Leszczyński, posłowie napisał Bohdan Dziemidok, Warszawa 1976, s. 189–203.
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Wywiad z Brunonem Schulzem, [w:] Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne, zebrał i opracował Janusz Degler, Warszawa 1976, s. 181–183.
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Wywiad z Brunonem Schulzem, [w:] O znaczeniu filozofii dla krytyki i inne artykuły polemiczne, opracował oraz przypisami opatrzył Jan Leszczyński, posłowie napisał Bohdan Dziemidok, Warszawa 1976, s. 184–188.
 • Wojciech Wyskiel, Labirynty i metamorfozy, [w:] Studia o prozie Brunona Schulza, redaktor Kazimiera Czaplowa, Katowice 1976, s. 103–114.
 • Wojciech Wyskiel, Zagubiona Księga, [w:] Studia o prozie Brunona Schulza, redaktor Kazimiera Czaplowa, Katowice 1976, s. 115–124.
 • Stanisław Zieliński, Wartość samodzielna, „Nowe Książki” 1976, nr 4, s. 52–53. 
1977
 • Maria Indykówna, [Recenzja książki „Studia o prozie Brunona Schulza], „Ruch Literacki” 1977, z. 3, s. 247–249.
 • E. Jokel, Rozmowa z Brunonem Schulzem, „Opole” 1977, nr 6, s. 33, 35. 
 • Krystyna Kralkowska-Gątkowska, Opozycja wartości jako element konstrukcyjny prozy Schulza, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego”, nr 162: Prace historycznoliterackie 5, pod redakcją Tadeusza Bujnickiego i Ireneusza Opackiego, Katowice 1977, s. 52–70.
 • Maria Matusiewicz, O prozie Brunona Schulza, „Miesięcznik Literacki” 1977, nr 8, s. 128–130.
 • Maria Matusiewicz, Poszukiwanie słowa, „Miesięcznik Literacki” 1977, nr 2, s. 129–131. 
 • Iwona Opoczyńska, Dziwny świat, „Wiadomości” 1977, nr 47. 
 • Marian Promiński, Drugi tom Schulza, [w:] idem, Świat w stylach literackich. Szkice i recenzje, wstęp, wybór i opracowanie Michała Sprusińskiego, przypisy Marii Mireckiej, Kraków 1977, s. 130–132.
 • Artur Sandauer, Posłowie do Schulza, „Polityka” 1977, nr 32, s. 7. 
 • Piotr Sommer, Bruno Schulz w serii Philipa Rotha, „Literatura na Świecie” 1977, nr 9, s. 376–379.
 • Wojciech Wyskiel, Brunona Schulza porozumienie z czytelnikiem, [w:] Problemy odbioru i odbiorcy, studia pod redakcją Tadeusza Bujnickiego i Janusza Sławińskiego, Wrocław 1977, s. 257–267.
 • Wojciech Wyskiel, Świat i język w dziele Brunona Schulza, „Ruch Literacki” 1977, nr 2, s. 119–135.
 • Wojciech Wyskiel, Wypracowanie na temat „Noc lipcowa”, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego”, nr 162: Prace historycznoliterackie 5, pod redakcją Tadeusza Bujnickiego i Ireneusza Opackiego, Katowice 1977, s. 71–79.
1978
 • [Informacja o wystawie „Kolekcja rysunków Bruno Schulza”], „Nowe Książki” 1978, nr 12, s. 109.
 • [Zapowiedź wydania prozy Schulza po włosku], „Nowe Książki” 1978, nr 12, s. 109.
 • Barbara Bargłowska, Rysunki Brunona Schulza w zbiorach Muzeum Literatury, „Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza” 1978, s. 211–231.
 • Marcin Giżycki, Barokowy prospekt Schulza, „Literatura” 1978, nr 41, s. 14. 
 • Elizabeth Goślicki-Baur, Mann i Schulz, „Teksty” 1978, nr 5, s. 65–84.
 • Czesław Karkowski, Bohater opowiadań Schulza, „Miesięcznik Literacki” 1978, nr 6, s. 66–73. 
 • Czesław Karkowski, Poezja na śmietniku, „Poezja” 1978, nr 6, s. 64–68.
 • Ewa Odachowska, Słowo i linia czyli raz jeszcze o Brunonie Schulzu, „Literatura” 1978, nr 39, s. 1, 3, 6. 
 • Artur Sandauer, Schulz i Gombrowicz, czyli literatura głębi (Próba krytycznej psychoanalizy), „Osnowa” 1978, s. 74–88.
 • Krzysztof Stanisławski, Fantastyczność u Schulza i Marqueza, „Nowy Wyraz” 1978, nr 6, s. 104–110.
 • Andrzej Sulikowski, Twórczość Brunona Schulza w krytyce i badaniach literackich (1934–1976), „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 2, s. 264–303.
 • Mariusz Wesołowski, Konsekwentna wizja Schulza, „Literatura” 1978, nr 42, s. 15.
 • Adam Wolnicki, O zaginionych obrazach Bruno Schulza, „Radar” 1978, nr 12, s. 33–34. 
 • Piotr Wróblewski, Stylistyczna funkcja określeń barw w prozie Brunona Schulza, „Przegląd Humanistyczny” 1978, nr 7/8, s. 57–73.
 • Wojciech Wyskiel, Problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza, [w:] W kręgu przemian polskiej prozy XX w., pod redakcją Tadeusza Bujnickiego, Wrocław 1978, s. 57–71.
 • Janusz Zatorski, Republika marzeń, „Kierunki” 1978, nr 39, s. 7. 
 • (zc), W Muzeum Literatury Oświecenie i Młoda Polska [informacja o wystawie prac Schulza], „Express Wieczorny” 1978, nr 128, s. 4.
 • Stanisław Zieliński, Wartość samodzielna, [w:] idem, Gawędy z pretekstem, Warszawa 1978, s. 91–95.
1979
 • A. K., Bruno Schulz po angielsku i flamandzku, „Express Wieczorny” 1979, nr 59. 
 • Włodzimierz Bolecki, Schulz: język poetycki i proza, „Teksty” 1979, nr 6, s. 40–69.
 • Stefan Chwin, Rytuał czy rozmowa?, „Punkt” 1979, nr 7, s. 152–160.
 • Jerzy Ficowski, Olśniewająca wizja świata Brunona Schulza, „Nowiny. Kurier” 1979, nr 198, s. 4.
 • Czesław Karkowski, Kultura i krytyka inteligencji w twórczości Brunona Schulza, Wrocław 1979.
 • Małgorzata Kitowska, Bruno Schulz. Grafik i literat, „Literatura” 1979, nr 1, s. 6. 
 • Małgorzata Kitowska, Czytając „Xięgę Bałwochwalczą”, „Twórczość” 1979, nr 3, s. 157–160. 
 • Lucyna Kozikowska-Kowalik, Ukształtowanie przestrzeni w utworach Brunona Schulza, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” 1979, t. XVI, s. 157–176.
 • Shalom Lindenbaum, W poszukiwaniu uznania. Bruno Schulz a Josef Roth, „Twórczość” 1979, nr 3, s. 137–139. 
 • Władysław Panas, Apologia i destrukcja („Noc wielkiego sezonu” Brunona Schulza), [w:] Nowela. Opowiadanie. Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, pod redakcją Kazimierza Bartoszyńskiego, Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej, Stefana Sawickiego, wydanie drugie, Warszawa 1979, s. 237–251.
 • John Updike, Skromny geniusz Bruno Schulz, „Literatura na Świecie” 1980, nr 8, s. 354–359.
 • Marzena Woźniak, Dzieciństwo w nadmiarze, „Czas” 1979, nr 1. 
1980
 • Kultura i krytyka inteligencji w twórczości Brunona Schulza, „Tygodnik Powszechny” 1980, nr 4. 
 • Włodzimierz Bolecki, Schulz: nazywanie nienazywalnego, „Teksty” 1980, nr 6, s. 170–181.
 • Jerzy Ficowski, Cztery nieznane listy Brunona Schulza, „Twórczość” 1980, nr 7, s. 106–110. 
 • Hanna Gosk, Brunona Schulza refleksja o kulturze i cywilizacji, „Przegląd Humanistyczny” 1980, nr 6, s. 184–187.
 • Wincenty Grajewski, Skoro go nie ma, [w:] idem, Jak czytać utwory fabularne?, Warszawa 1980, s. 118–128.
 • Bogusław Gryszkiewicz, Ironia i mistycyzm, „Miesięcznik Literacki” 1980, nr 3, s. 84–92. 
 • Jerzy Jarzębski, Genezis. (O filozofii twórczości Brunona Schulza), [w:] Literackie wizje i re-wizje. Materiały pomocnicze dla szkoły średniej, pod redakcją Mariana Stępnia i Wacława Waleckiego, Warszawa 1980, s. 180–186.
 • Andrzej Konkowski, Powrót do źródeł, „Nowe Książki” 1980, nr 5, s. 64–66.
 • Maria Kornatowska, Bruno Schulz – geniusz zamkniętego świata, „Odgłosy” 1980, nr 1. 
 • Ewa Odachowska-Zielińska, Światło i mit, „Literatura” 1980, nr 40, s. 11.
 • Andrzej Ogrodowczyk, Na miarę Godota?, „Nurt” 1980, nr 7, s. 43–44.
 • Krzysztof Sawicki, O Schulzu z trzydziestoletnim spóźnieniem, „Tygodnik Powszechny” 1980, nr 17, s. 6.
 • Elżbieta Wróblewska, Wtóra Księga Rodzaju Brunona Schulza, „Prace Polonistyczne” 1980, seria XXXVI, s. 111–122.
 • Piotr Wróblewski, Charakterystyka składniowo-stylistyczna prozy Brunona Schulza, „Prace Filologiczne”, t. XXIX, Warszawa 1980, s. 289–307.
 • Wojciech Wyskiel, Inna twarz Hioba. Problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza, Kraków 1980.
1981
 • 90 rocznica urodzin Brunona Schulza, „Rzeczpospolita” 1981, nr 153. 
 • Marek Adamiec, Zagubiony Autentyk, „Teksty” 1981, nr 6, s. 164–170.
 • Marcin Bajerowicz, Antyświat, „Nurt” 1981, nr 1, s. 1, 23–25. 
 • Włodzimierz Bolecki, Schulz: pierwsze czytanie, „Punkt” 1981, nr 14, s. 124–133.
 • Wiesław Budzyński, Bruno Schulz, „Sztandar Młodych” 1981, nr 161. 
 • Czesław P. Dutka, [Recenzja książki Czesława Karkowskiego „Kultura i krytyka inteligencji w twórczości Brunona Schulza”], „Odra” 1981, nr 2, s. 81.
 • Jerzy Ficowski, Listy Brunona Schulza do Tadeusza Wojciechowskiego, „Twórczość” 1981, nr 5, s. 113–119. 
 • Jerzy Ficowski, Piszę kolejną książkę o Schulzu, „Przekrój” 1981, nr 1881, s. 14.
 • Jan Gondowicz, Kuszenie wielkich fabuł, „Radar” 1981, nr 6, s. 14–15.
 • Jerzy Jarzębski, Schulz w procesie „Wielkiego czytania” [recenzja książki Wojciecha Wyskiela „Inna twarz Hioba”], „Pismo” 1981, nr 2, s. 118–123.
 • Małgorzata Kitowska-Łysiak, „Xięga Bałwochwalcza” – grafiki oryginalne (cliché verre) Brunona Schulza, „Biuletyn Historii Sztuki” 1981, nr 4, s. 401–410.
 • Grzegorz Korecki, Kategorie czasu w „Prozie” Brunona Schulza, „Przegląd Humanistyczny” 1981, nr 1/2, s. 139–159.
 • Piotr Madejski, Słowo i byt w prozie Bruno Schulza, „Twórczość” 1981, nr 7, s. 140–143. 
 • Włodzimierz Próchnicki, Hiob, nasz współczesny, „Życie Literackie” 1981, nr 39, s. 11. 
 • Artur Sandauer, Ich dwóch i ja jeden, [w:] idem, Zebrane pisma krytyczne, t. 3: Pomniejsze pisma krytyczne i publicystyka literacka, Warszawa 1981, s. 754–757.
 • Artur Sandauer, Interpretacja Schulza, [w:] idem, Zebrane pisma krytyczne, t. 3: Pomniejsze pisma krytyczne i publicystyka literacka, Warszawa 1981, s. 68–72.
 • Artur Sandauer, Rzeczywistość zdegradowana. Rzecz o Brunonie Schulzu, [w:] idem, Zebrane pisma krytyczne, t. 1: Studia o literaturze współczesnej, Warszawa 1981, s. 557–580.
 • Artur Sandauer, Schulz i Gombrowicz, czyli literatura głębin (Próba krytycznej psychoanalizy), [w:] idem, Zebrane pisma krytyczne, t. 1: Studia o literaturze współczesnej, Warszawa 1981, s. 614–635.
 • Artur Sandauer, Wojna o Schulza, [w:] idem, Zebrane pisma krytyczne, t. 3: Pomniejsze pisma krytyczne i publicystyka literacka, Warszawa 1981, s. 539–544.
 • Artur Sandauer, Wprowadzenie Schulza, [w:] idem, Zebrane pisma krytyczne, t. 3: Pomniejsze pisma krytyczne i publicystyka literacka, Warszawa 1981, s. 731–738.
 • Czesław Mirosław Szczepaniak, Po lekturze „Rogatego Warszawiaka”, „Twórczość” 1981, nr 4, s. 164.
 • Kazimiera Żukowska, Schulz, czyli świadomość organizującej roli znaku, „Nowe Książki” 1981, nr 5, s. 74–76.
1982
 • Bruno Schulz, „Odra” 1982, nr 12, s. 3–12. 
 • Bruno Schulz. Ze zbiorów Muzeum Literatury i Muzeum Narodowego w Warszawie, [redakcja Małgorzata Kitowska], Gorzów Wielkopolski 1982.
 • Ekslibrisy Brunona Schulza, Łódź 1982.
 • W oczach bliskich, „Odra” 1982, nr 12, s. 6–12.
 • Włodzimierz Bolecki, Język poetycki i proza: twórczość Brunona Schulza, [w:] idem, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, Wrocław 1982, s. 225–319.
 • Marian Brzeszczyński, Proza Brunona Schulza, „Życie Literackie” 1982, nr 41, s. 11. 
 • Wiesław Budzyński, Artysta i rzeczywistość, „Kierunki” 1982, nr 33, s. 9. 
 • Jerzy Ficowski, List Brunona Schulza do Stanisława I. Witkiewicza, „Twórczość” 1982, nr 2, s. 112–113.
 • Jerzy Ficowski, Słowo wstępne do książki „Bruno Schulz – listy, fragmenty, wspomnienia o pisarzu”, „Odra” 1982, nr 12, s. 4–6.
 • Agnieszka Lewandowska, Inna twarz Schulza, „Miesięcznik Literacki” 1982, nr 11, s. 143–146.
 • Małgorzata Leyko, „Sklepy cynamonowe” Brunona Schulza – powieść w formie dramatu otwartego?, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Scientiarum Artium et Librorum” 1982, [z.] 3: W kręgu zagadnień awangardy, redaktorzy zeszytu Grzegorz Gazda, Tadeusz Szczepański, s. 93–115.
 • Bogdan Maciejewski, Belfer z Drohobycza, „Express Wieczorny” 1982, nr 211. 
 • Piotr Madejski, Słowo i byt w prozie Bruno Schulza, „Twórczość” 1982, nr 7, s. 140–143.
 • Ewa Odachowska-Zielińska, Biblijny mit Jakubowy w ujęciu Tomasza Manna i Brunona Schulza, „Przegląd Humanistyczny” 1982, nr 7/8, s. 73–81.
 • Ryszard Pietrzak, Świat Brunona Schulza, „Trybuna Ludu” 1982, nr 281, s. 6. 
 • Artur Sandauer, Bruno Schulz, czyli pisarz polski o podświadomości starotestamentowej, [w:] idem, O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku. (Rzecz, którą nie ja powinienem był napisać…), Warszawa 1982, s. 35–37.
 • Andrzej Sulikowski, Bruno Schulz wyalienowany, „Twórczość 1982, nr 3, s. 132–133.
1983
 • „Czciciel trzynastego miesiąca”, „Ekran” 1983, nr 1. 
 • Nieznane teksty Bruno Schulza, „Express Wieczorny” 1983, nr 9. 
 • Włodzimierz Bolecki, The critical reception of Bruno Schulz’s prose, translated by Agnieszka Kukulska, „Literary Studies in Poland” 1983, t. 9, s. 129–140.
 • Wiesław Budzyński, Schulz w Paryżu, „Polityka” 1983, nr 7, s. 9. 
 • Wojciech Chmurzyński, Bruno Schulz, une biographie, [Centre Georges Pompidou], Présences Polonaises. Witkiewicz – Constructivisme – Les Contemporains, Paris 1983, s. 112–121.
 • Zbigniew Chomicz, Bruno Schulza mity powszednie, „Radar” 1983, nr 2, s. 12–13.
 • Ewa Marrodan, Co zostało z Schulza?, „Teatr” 1983, nr 12, s. 30–31. 
 • Maurice Nadeau, Bruno Schulz (1892–1942), [w:] [Centre Georges Pompidou], Présences Polonaises. Witkiewicz – Constructivisme – Les Contemporains, Paris 1983, s. 104–111.
 • Krzysztof Stala, Przestrzeń metafizyki, przestrzeń języka. Schulzowskie „mateczniki” sensu, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 1, s. 81–104.
 • Krzysztof Stanisławski, Konfrontacja: taniec i krzyk, „Ład” 1983, nr 46, s. 8.
1984
 • Bruno Schulz w grafice Sabine Vess, „Gazeta Robotnicza” 1984, nr 62. 
 • Wojciech Chmurzyński, Bruno Schulz i jego rysunki = Bruno Schulz and his drawnings, „Projekt” 1984, z. 1, s. 37–41.
 • Ryszard Chodźko, Podróż po peryferiach pierwszego Królestwa. Od Brunona Schulza do Andrzeja Kuśniewicza, „Przegląd Humanistyczny” 1984, nr 4, s. 95–113.
 • Eulalia Domanowska, Gwałt na Schulzu?, „Walka Młodych” 1984, nr 10, s. 19. 
 • Jerzy Ficowski, Szukam spuścizny Bruno Schulza, „Tygodnik Powszechny” 1984, nr 19. 
 • Jerzy Jarzębski, Czasoprzestrzeń mitu i marzenia w prozie Brunona Schulza, [w:] idem, Powieść jako autokreacja, Kraków 1984, s. 170–226.
 • (juk), Triumfująca Adela, „Kurier Polski. Pismo Stronnictwa Demokratycznego” 1984, nr 101, s. 4.
 • Krzysztof Juszczak, Sklepy z awangardą, „Tygodnik Kulturalny” 1984, nr 28, s. 9. 
 • Małgorzata Kitowska, W krajobrazie życia Brunona Schulza, „Kamena” 1984, nr 26, s. 8–9. 
 • Piotr Kuncewicz, Schulz i Gombrowicz, „Przegląd Tygodniowy” 1984, nr 30, s. 27–30. 
 • Dariusz Tomasz Lebioda, Funkcje języka poetyckiego w „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza, „Życie Literackie” 1984, nr 19, s. 4. 
 • M. M., Autor biografii Brunona Schultza prosi o pomoc, „Express Wieczorny” 1984, nr 78. 
 • Andrzej Matynia, Bruno Schulz u sióstr Wahl, „Tu i Teraz” 1984, nr 24, s. 13. 
 • Artur Sandauer, Bruno Schulz, czyli „mityzacja rzeczywistości”, [w:] idem, Pisma zebrane, t. 1: Studia o literaturze współczesnej, Warszawa 1985, s. 617–626.
 • Artur Sandauer, Bruno Schulz – marzenia i mity, „Polityka” 1984, nr 30. 
 • Artur Sandauer, Rzeczywistość zdegradowana (Rzecz o Brunonie Schulzu), [w:] idem, Pisma zebrane, t. 1: Studia o literaturze współczesnej, Warszawa 1985, s. 561–582.
 • Artur Sandauer, Schulz i Gombrowicz, czyli literatura głębin (Próba psychoanalizy), [w:] idem, Pisma zebrane, t. 1: Studia o literaturze współczesnej, Warszawa 1985, s. 614–617.
 • Regina Silberner, Strzępy wspomnień. Przyczynek do biografii zewnętrznej Brunona Schulza, Londyn 1984.
 • Jerzy Speina, Sen o „raju dzieciństwa”, „Fakty” 1984, nr 24. 
 • Stanisław Stopczyk, Dwa nowe spojrzenia na Schulza = Two new views of Schulz, „Projekt” 1984, nr 6, s. 26–29.
 • Maria Wronkowska, Blondynka, czary i kamera, „Kamena” 1984, nr 182. 
1985
 • Bruno Schulz, „Radar” 1985, nr 38. 
 • Bruno Schulz: rysunek i grafika, [tekst Małgorzata Kitowska], Słupsk 1985.
 • O Schulzu „Pod Kalamburem”, „Słowo Polskie” 1985, nr 55, s. 2.
 • Jan Z. Brudnicki, Z kanonu lektur obowiązkowych, „Nowe Książki” 1985, nr 3, s. 117–120.
 • Wiesław Budzyński, Trzy podobizny Brunona Schulza, „Kierunki” 1985, nr 2, s. 11.
 • Stefan Chwin, Twórczość i autorytety. Bruno Schulz wobec romantycznych dylematów tworzenia, „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 1, s. 69–93.
 • Serge Fauchereau, Twórczość Brunona Schulza, „Twórczość” 1985, nr 7/8, s.153–166.
 • Zygmunt Frydryszak, Awangarda czy epigonizm? O „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza, „Warmia i Mazury” 1985, nr 1. 
 • Barbara Henkel, Mikrokosmos manekinów, „Panorama Polska” 1985, nr 12. 
 • Małgorzata Kitowska, Franz Kafka – Bruno Schulz: symptomy obsesji, „Twórczość” 1985, nr 3, s. 130–133.
 • Alfred Łaszowski, Irzykowski i Schulz, „Kierunki” 1985, nr 2, s. 11.
 • Dariusz Tomasz Lebioda, „Wyławianie z mroku”, „Przegląd Tygodniowy” 1985, nr 11. 
 • Anna Marzec, Droga do prozy Brunona Schulza, „Polonistyka” 1985, nr 6, s. 435–444.
 • Tadeusz Rachwał, Remityzacja słowa. Rzecz o manekinach w prozie Brunona Schulza, [w:] Znak i semioza. Z zagadnień semiotyki tekstu literackiego, pod redakcją Wojciecha Kalagi i Tadeusza Sławka, Katowice 1985, s. 116–124.
1986
 • Pola kartoflane, „Twórczość” 1986, nr 2, s. 125–127. 
 • Leszek Bugajski, Proza Brunona Schulza, [w:] Lektury licealisty: szkice, pod redakcją Wojciecha Pykosza i Leszka Bugajskiego, Wrocław 1986, s. 66–71.
 • Paul Coates, Dwa nurty wpływu Leśmiana (Leśmian i Schulz), [w:] idem, Identyczność i nieidentyczność w twórczości Bolesława Leśmiana. Studium o tautologii, paradoksie i lustrze, Warszawa 1986, s. 139–141.
 • Jerzy Ficowski, Okolice sklepów cynamonowych. Szkice, przyczynki, impresje, Kraków–Wrocław 1986.
 • Zbigniew Frączak, Okolice Brunona Schulza, „Nowe Książki” 1986, nr 3, s. 37–38. 
 • Joanna Godlewska, W Schulzlandii, „Tygodnik Kulturalny” 1986, nr 51/52, s. 16.
 • Małgorzata Kitowska, Bałwochwalczo o Schulzu, „Twórczość” 1986, nr 9, s. 106–109. 
 • Małgorzata Kitowska, Brunona Schulza „Xięga Bałwochwalcza”. W sprawie analogii, „Akcent” 1986, nr 3, s. 154–161.
 • Andrzej Sulikowski, Projekt Księgi: Irzykowski, Schulz, Flaszen, „Znak” 1986, nr 1, s. 84–96.
 • Barbara Riss, Na peryferiach życia, „Kierunki” 1986, nr 6, s. 14. 
 • Łukasz Trzciński, Schulzowski mit uniwersalnego sensu, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1986, nr 5, s. 96–111.
 • Piotr Wróblewski, Stylistyczne wykorzystanie brzmieniowej warstwy leksyki (na przykładzie prozy Brunona Schulza), „Prace Filologiczne”, t. XXXIII, Warszwa 1986, s. 433–440.
 • Jan Zieliński, Markownik Rudolfa (Do „Wiosny” Schulza komentarz filatelistyczny), „Twórczość” 1986, nr 9, s. 123–127. 
1987
 • Gdzie zjawił się Mesjasz?, „Polityka” 1987, nr 10. 
 • „Kafkę czyta się podobnie jak Schulza...”. Rozmowa z prof. drem hab. Stefanem H. Kaszyńskim, „Życie Literackie” 1987, nr 28, s. 3.
 • Prof. Artur Sandauer o nieznanych listach Brunona Schulza, „Express Wieczorny” 1987, nr 151, s. 1–2. 
 • Kazimierz Banek, Świat Brunona Schulza, „Zeszyty Tarnowskie” 1987, s. 85–102.
 • Jerzy Bober, Pozory dramatu, „Gazeta Krakowska” 1987, nr 273. 
 • Wiesław Budzyński, Nieznane listy Schulza, „Sztandar Młodych” 1987, nr 234. 
 • Wiesław Budzyński, „Tajniki schulzowskiego strychu”, „Ład” 1987, nr 32. 
 • Jerzy Ficowski, Zguba odnaleziona. Nieznane rysunki Brunona Schulza, „Odra” 1987, nr 4, s. 26–28. 
 • Louis Iribarne, On Bruno Schulz, „Cross Currents. A Yearbook of Central Euopean Culture” 1987, vol. 6, s. 172–177.
 • Jerzy Jarzębski, Awangarda wobec historii: Witkacy, Schulz, Gombrowicz, „Odra” 1987, nr 11, s. 23–30.
 • Krzysztof Kopka, Cóż po poecie w czasie marnym, „Teatr” 1987, nr 7, s. 11.
 • Iwan Łoziński, Nieznane listy Brunona Schulza [listy do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego we Lwowie, listy do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie], listy przygotował do druku i przypisy opracował Iwan Łoziński, „Literatura Radziecka” 1987, nr 7, s. 155–168.
 • Bronisław Mamoń, „Republika marzeń”, „Tygodnik Powszechny” 1987, nr 46, s. 7. 
 • Krzysztof Myszkowski, W stronę Schulza [recenzja książki Jerzego Ficowskiego „Okolice sklepów cynamonowych”], „Odra” 1987, nr 12, s. 100–101.
 • Leonard Neuger, „W mitycznym jakimś mateczniku” (Bruno Schulz), [w:] Autorzy naszych lektur. Szkice o pisarzach współczesnych, pod redakcją Włodzimierza Maciąga, wydanie IV zmienione, Wrocław 1987, s. 201–211.
 • Włodzimierz Paźniewski, Stacja Drohobycz – Rafinerie„Res Publica Nowa” 1987, nr 1, s. 117–119.
 • Artur Sandauer, „Piękne dzielnice” a getto, „Polityka” 1987, nr 26, s. 10.
 • Bożena Winnicka, Republika bez marzeń, „Życie Literackie” 1987, nr 47, s. 9. 
1988
 • Emeryt [informacja o teatrze telewizji], „Ekran” 1988, nr 19. 
 • Elżbieta Baniewicz, Labirynt i księga, „Teatr” 1988, nr 1, s. 4–7. 
 • Dorota Buchwald, Brunona Schulza „Emeryt”, „Antena” 1988, nr 20. 
 • Wiesław Budzyński, Modlitwa Schulza, „Ład” 1988, nr 14/15, s. 26.
 • Wiesław Budzyński, Spór o listy, „Konfrontacje” 1988, nr 6, s. 13.
 • Wiesław Budzyński, Zawiadowca gabinetu rysunkowego, „Kultura i Życie” 1988, nr 20, s. 2. 
 • Catherine David, Tropem Brunona Schulza, „Forum” 1988, nr 46, s. 18 
 • Wojciech Dzieduszycki, „Manekiny” podbiły Monachium, „Perspektywy” 1988, nr 15. 
 • Jerzy Ficowski, Słowo o „Xiędze bałwochwalczej”, [w:] Bruno Schulz, Xięga bałwochwalcza, przygotował do druku i słowem wstępnym opatrzył Jerzy Ficowski, Warszawa 1988, s. 5–54.
 • Zbigniew Florczak, Okolice Brunona Schulza, „Nowe Książki” 1988, nr 3, s. 37–39.
 • Janusz Jakub Gołąb, Metafizyczne osamotnienie Brunona Schulza, „Twórczość” 1988, nr 4, s. 113–116. 
 • Bohumil Hrabal, Razgovor sa samim sobom, [w:] idem, Domaći zadaci iz marljivosti, s češkog preveo Milan Čolić, Gornji Milanovac 1988, s. 179–189.
 • Zofia Jabłonowska, Obecność nowego pokolenia, „Ład” 1988, nr 43, s. 13.
 • Marek Jodłowski, Peszek, „Odra” 1988, nr 6, s. 89–90. 
 • Ryszard Kincel, Hotel Polanów i Bruno Schulz, „Fakty” 1988, nr 2, s. 10–11.
 • Anna Marzec, Łamanie konwencji prawdopodobieństwa epickiego (Bruno Schulz „Sklepy cynamonowe”), [w:] eadem, Od Schulza do Myśliwskiego, Warszawa 1988, s. 7–19.
 • Grzegorz Sinko, Miesiąc repertuaru polskiego, „Teatr” 1988, nr 7, s. 27–28. 
 • Marek Skwarnicki, Bruno Schulz z Drohobycza na Manhattanie, „Tygodnik Powszechny” 1988, nr 46. 
 • Marek Waszkiel, W teatrze lalek: „Samotność”, „Teatr” 1988, nr 9, s. 18–19.
 • Adam Zagajewski, Drohobycz i świat, „Zeszyty Literackie” 1988, nr 24, s. 31–36.
1989
 • Dzieło graficzne Schulza, „Przekrój” 1989, nr 2281. 
 • Marek Skwarnicki, Ocean nas nie dzieli [rozmowa ze Stanisławem Barańczakiem], „Tygodnik Powszechny” 1989, nr 27, s. 1–2. 
 • A. L., [Recenzja „Xięgi bałwochwalczej”], „Trybuna Ludu” 1989, nr 123. 
 • Wiesław Budzyński, Adresy Schulza, „Kultura i Życie” 1989, nr 11, s. 1–2.
 • Wiesław Budzyński, Adresy Schulza, „Życie Warszawy” 1989, nr 101, s. 1–2. 
 • Wiesław Budzyński, Albumy. Bruno Schulz, „Xięga bałwochwalcza”, opracowanie i wstęp Jerzy Ficowski, „Życie Warszawy” 1989, nr 101.
 • Wiesław Budzyński, Drohobycz wraca do Schulza, „Kultura i Życie” 1989, nr 23, s. 2.
 • Wiesław Budzyński, Drohobycz wraca do Schulza, „Życie Warszawy” 1989, nr 23, s. 2. 
 • Wiesław Budzyński, Nauczyciel rysunków, „Przekrój” 1989, nr 2301, s. 17. 
 • Andrzej Chciuk, Bruno Schulz zaczarowany i zwykły, [w:] idem, Atlantyda. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku, Warszawa 1989, s. 54–76.
 • Stefan Chwin, Bruno Schulz – Golem, Demiurg i Materia, [w:] idem, Romantyczna przestrzeń wyobraźni, Bydgoszcz 1989, s. 111–134.
 • Jerzy Ficowski, Korespondencja „Żywocika”, „Życie Literackie” 1989, nr 32, s. 16.
 • Jerzy Ficowski, Pomnik Brunona Schulza, „Kultura i Życie” 1989, nr 14, s. 3.
 • Jerzy Ficowski, Pomnik Brunona Schulza, „Życie Warszawy” 1989, nr 14. 
 • Bohumil Hrabal, Obaj ci poeci są święci, „Literatura na Świecie” 1989, nr specjalny, s. 276–277.
 • Marek Karpiński, Biała plamka, „Tygodnik Kulturalny” 1989, nr 30, s. 14. 
 • Lektor, [Recenzja „Xięgi bałwochwalczej”], „Tygodnik Powszechny” 1989, nr 29.
 • Henri Lewi, Bruno Schulz ou les stratégies messianiques, Paris 1989.
 • Beata Maliszewicz, Powieść niemożliwa Brunona Schulza, „Zeszyty Naukowe WSP Opole. Filologia Polska” 1989, z. 27, s. 135–144.
 • Michał Maliszewski, Chory Eros, „Kultura” (Warszawa) 1989, nr 28, s. 16.
 • Mieczysław Nyczek, Drohobycz, Siedowa 12, „Nowiny” 1989, nr 278, s. 1, 3. 
 • Jolanta Weihs-Pławik, Powszedni wizerunek geniusza, „Dziennik Pojezierza” 1989, nr 190. 
 • Marek Zaleski, Historia po wiedeńsku, „Res Publica” 1989, nr 1, s. 37–43.
 • Leszek Żuliński, Mroczne kontury pożądania, „Literatura” 1989, nr 10, s. 65–66. 
1990
 • Julia Wernio o manekinach, marzeniach na ulicy Krokodyli, rozmawiał Krzysztof Kopka, „Goniec Teatralny” 1990, nr 30. 
 • [Recenzja „Opowiadań. Wyboru esejów i listów”], „Tygodnik Powszechny” 1990, nr 23. 
 • Wystawa Schulza w Jerozolimie, „Przekrój” 1990, nr 2336, s. 12.
 • Stanisław Barańczak, Twarz Brunona Schulza, [w:] idem, Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze, Londyn 1990, s. 106–119.
 • Russell E. Brown, Joseph Visits His Dead Father: Bruno Schulz’s „Sanatorium pod Klepsydra”, „Canadian-American Slavic Studies” 1990, No. 1, s. 47–59.
 • Wiesław Budzyński, Korzenie, czyli nieznany rysunek Schulza, „Życie Warszawy” 1990, nr 205, s. 3.
 • Wiesław Budzyński, Schulz w Jerozolimie, „Życie Warszawy” 1990, nr 71. 
 • Henryk Dubowik, Modyfikacje przestrzeni i czasu w polskiej literaturze fantastycznej XIX i XX wieku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne” 1990, z. 34: Filologia polska, s. 5–20.
 • Yona Fischer, Jerozolima dziękuje za Schulza, notował Adam Ciesielski, „Życie Warszawy” 1990, nr 108, s. 1, 2. 
 • Małgorzata Kitowska-Łysiak, „Ja, Anna Csillag…”, [w:] Fermentum massae mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, redakcja Nawojka Cieślińska, Piotr Rudziński, Warszawa 1990, s. 323–326.
 • Michał Komar, Europa Wschodnia, „Czas” 1990, nr 184, s. 1, 2. 
 • Jan Kot, Vlastelin iz Malošica i nastavnik iz Drohobiča, [w:] idem, Kameni potok, izbor i prevod Biserka Rajčić, Beograd 1990, s. 93–96.
 • Marek Kujawski, Znaczenie barw w prozie Brunona Schulza, „Słupskie Prace Humanistyczne” 1990, nr 10 a, s. 47–68.
 • Bronisław Mamoń, Ciągle w drodze, „Tygodnik Powszechny” 1990, nr 51/52, s. 12.
 • Bożena Sieradzka, Stany emocjonalne Brunona Schulza w świetle słownictwa z „Księgi listów”, [w:] Materiały XVII Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków, Bydgoszcz–Wenecja 22–24 maja 1990, pod redakcją Andrzeja Otfinowskiego, Bydgoszcz 1995, s. 159–164.
 • Harry Zeimer, Wspomnienie o Brunonie Schulzu , „Czas Kultury” 1990 , nr 13/14, s. 16–26.
1991
 • Izabella Bodnar, W zatopionym królestwie Schulza, „Gazeta Krakowska” 1991, nr 125. 
 • Russell E. Brown, Myths and relatives: seven essays on Bruno Schulz, München 1991.
 • Wiesław Budzyński, Listy ze strychu, „Życie Warszawy” 1991, nr 139. 
 • Jerzy Ficowski, Z rysunków Brunona Schulza, „Projekt. Sztuka wizualna i projektowanie” 1991, nr 2, s. 44–50.
 • Dariusz Filar, „Sklepy cynamonowe” Bruno Schulza. Berliński przekład Schulza, „Przegląd Powszechny” 1991, nr 3, s. 523–526.
 • Graba, „Sanatorium pod Klepsydrą”, „Gazeta Krakowska” 1991, nr 88. 
 • David Grossman, See under: Love, translated from the Hebrew by Betsy Rosenberg, London 1991.
 • M. K., In memoriam Brunona Schulza, „Goniec Pomorski” 1991, nr 222. 
 • Theodosia S. Robertson, Bruno Schulz and Comedy, „The Polish Review” 1991, Vol. XXXVI, No. 2, s. 119–126.
 • Andreas Schönle, „Cinnamon Shops” by Bruno Schulz: The Apology of „Tandeta”, „The Polish Review” 1991, Vol. XXXVI, No 2, s. 127–144.
 • Chone Shmeruk, Isaac Bashevis Singer on Bruno Schulz, „The Polish Review” 1991, Vol. XXXVI, No 2, s. 161–168.
 • Marian Sienkiewicz, „Przychodząc z zewnątrz, widzę inaczej”, „Przekrój” 1991, nr 2376. 
 • Andrzej W. Tymowski, The Drawings of Bruno Schulz, „The Polish Review” 1991, Vol. XXXVI, No 2, s. 187–190.
 • Ryszard Wasita, Nauczyciel z Drohobycza, „Dziennik Polski” 1991, nr 169. 
 • Ryszard Wasita, Nauczyciel z Drohobycza, „Gazeta Krakowska” 1991, nr 183. 
 • Joanna Wysiecka, Debora Vogel – zapomniana przyjaźń Brunona Schulza, „Dekada Literacka” 1991, nr 26, s. 4, 11.
1992
 • Bruno Schulz 1892–1942. Rysunki i archiwalia ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, układ całości i tekst Wojciech Chmurzyński, Warszawa 1992.
 • Bruno Schulz i pieniądze, „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 84. 
 • Bruno Schulz: kalendar, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 5–12.
 • Bruno Schulz – „Sklepy cynamonowe”, opracowała Ewa Moniuszko, Białystok–Bielsk Podlaski 1992.
 • FIS o Schulzu, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 267. 
 • Głosy bliskich o Schulzu, „Gazeta Krakowska” 1992, nr 112. 
 • „Impresje z utraconego czasu”, „Słowo Polskie” 1992, nr 227. 
 • Karnet teatralny. Rok Brunona Schulza, „Twój Styl” 1992, nr 11. 
 • Księga czasu, „Kurier Polski” 1992, nr 209. 
 • O Brunonie Schulzu rozmowa z Jerzym Ficowskim, „Słowo Żydowskie = Dos Jidiše Wort” 1992, nr 20, s. 14–15.
 • Ostatni z Schulzów, z Jakubem Schulzem rozmawia Krzysztof Miklaszewski, „Rzeczpospolita” 1992, nr 162. 
 • Pamięci Brunona Schulza [informacja na temat wystawy „Bruno Schulz 1892–1942 ad memoriam”], „Życie Warszawy” 1992, nr 267, s. 13.
 • Przewodnik [telewizyjny], „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 268. 
 • „Regiony wielkiej herezji”. Rozmowa z Jerzym Ficowskim, „Przegląd Tygodniowy” 1992, nr 16, s. 15.
 • Rok Brunona Schulza, „Ziemia Gorzowska” 1992, nr 43. 
 • Rysunki Schulza, „Życie Warszawy” 1992, nr 157. 
 • Spotkanie. Rozmowa z Wojciechem Chmurzyńskim i Jerzym Ficowskim, „Przegląd Tygodniowy” 1992, nr 17, s. 17.
 • Ulica Krokodyli [przewodnik telewizyjny], „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 274. 
 • UNESCO ogłosiło rok 1992 rokiem Brunona Schulza (1892–1942), „Tygodnik Solidarność” 1992, nr 17. 
 • A. K., W duchu Schulza, „Głos Wybrzeża” 1992, nr 80. 
 • A. T., Bruno Schulz – dwie inscenizacje, „Tygodnik Małopolska” 1992, nr 26.
 • AKR, Sceptyk, który uwierzył w mit, „Gazeta Pomorska” 1992, nr 103. 
 • Alf, Jubileusze Schulzowskie, „Dziennik Lubelski” 1992, nr 230. 
 • Stanko Andrić, Kako sam otkrio „Srednju Europu”, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 85–96.
 • Zbigniew Bieńkowski, Skorupki rozbitej porcelany, „Magazyn Tygodniowy” 1992, nr 49. 
 • Magdalena Boratyńska-Komar, W mitycznej krainie Brunona Schulza, „Nowy Świat” 1992, nr 275, s. 11.
 • Alina Brodzka, Bruno Schulz: mit i sceptycyzm, [w:] Historia i wyobraźnia: Studia ofiarowane Bronisławowi Baczce, Warszawa 1992, s. 177–187.
 • Dorota Chamczyk, Berlińsko-krakowskie transformacje i kreatury, „Teatr” 1992, nr 10, s. 26–27. 
 • Wojciech Chmurzyński, Jak Bruno Schulz, „Podróże i Marzenia” 1992, nr z 21–22 XI, s. 6–7.
 • Ryszard Chodźko, Podróż po peryferiach pamięci Brunona Schulza i Andrzeja Kuśniewicza, [w:] idem, Wyobraźnia wyzwolona: rzeczywistość osoby i nierzeczywistość doktryny, Białystok 1992, s. 21–33.
 • Ryszard Chodźko, Podróże po strefach pamięci. Od Brunona Schulza do Andrzeja Kuśniewicza, [w:] idem, Strefy konfesji i kreacji. Szkice o polskiej prozie współczesnej, Białystok 1992, s. 220–240.
 • A. Churski, Rok Schulza, „Dziennik Toruński” 1992, nr 139. 
 • Agnieszka Dajbor, Samotnik z Drohobycza, „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 157. 
 • Ewa Dziedzic, „Sklepy cynamonowe” pachną ponad granicami, „Dziennik Lubelski” 1992, nr 223. 
 • Jerzy Ficowski, Autoportrety i portrety Brunona Schulza, „NaGłos” 1992, nr 7, s. 8–21.
 • Jerzy Ficowski, Kobold, „Życie Warszawy” 1992, nr 169, dodatek „Ex Libris”. 
 • Jerzy Ficowski, Regiony wielkiej herezji. Rzecz o Brunonie Schulzu, wydanie III poprawione i uzupełnione, Warszawa 1992.
 • Jerzy Ficowski, Sveta slika s cipelicama ili emanacije sacruma, preveo Dalibor Blažina, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 68–82.
 • Jerzy Ficowski, W oczekiwaniu na mesjasza. Czy w archiwum KGB znajdują się rękopisy Brunona Schulza?, „Polityka” 1992, nr 46, s. 8.
 • Gam, Świat Schulza, „Express Wieczorny” 1992, nr 225. 
 • Krzysztof Głogowski, Magia i cierpienie, „Polska Zbrojna” 1992, nr 243. 
 • Witold Gombrowicz, Iz Dnevnika 1961–1966, preveo Dalibor Blažina, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 128–135.
 • Grzegorz Górny, Jurij z Drohobycza nawiał, Schulz został pół wieku, „Życie Warszawy” 1992, nr 283. 
 • Emil Górski, Sjećanje, prevela Jolanta Sychowska-Kavedžija, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 145–146.
 • Andrzej Gronczewski, Dwoisty płomień, „Nowy Świat” 1992, nr 178, s. 10.
 • David Grossman, Bruno, „NaGłos” 1992, nr 7, s. 70–79.
 • Barbara Grotowska, Urodzony w noc lipcową, „Echo Krakowa” 1992, nr 134. 
 • Bogusław Gryszkiewicz, Sprzedawca niewidzialnych tkanin. O literackim portrecie Brunona Schulza, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Historycznoliterackie”, pod redakcją Józefa Zbigniewa Białka, 1992, z. XI, s. 5–33.
 • Mirosław Haponiuk, Zegarek Brunona Schulza, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 271. 
 • Bohumil Hrabal, O Brunonie Schulzu, „NaGłos” 1992, nr 7, s. 82–83.
 • HTH [Jan Kłosowicz], Spotkanie z Brunonem Schulzem. Europejski Miesiąc Kultury, „Nowa Europa” 1992, nr 92, s. 21.
 • J. G., Schulz i inni „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 231. 
 • J. L., Schulz w… Krakowie?, „Rzeczpospolita” 1992, nr 179. 
 • J. W., Wielka wystawa pamiątek po Brunonie Schulzu, „Kurier Polski” 1992, nr 178. 
 • Jerzy Jarzębski, Między awangardą a modernizmem: Witkacy, Schulz, Gombrowicz, [w:] idem, W Polsce czyli wszędzie. Szkice o polskiej prozie współczesnej, Warszawa 1992, s. 7–18.
 • Jerzy Jarzębski, Schulz: spojrzenie w przyszłość, „Dekada Literacka” 1992, nr 17, s. 1, 4, 6.
 • Jerzy Jarzębski, Vrijeme i prostor mita i mašte u prozi Brune Schulza, preveo Dalibor Blažina, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 36–67.
 • Jerzy Jarzębski, Zwiedzanie „Sklepów cynamonowych”, „NaGłos” 1992, nr 7, s. 119–132.
 • Jerzy Jarzębski, Życie pośmiertne Brunona Schulza, „Dziennik Niezależny Nowa Europa” 1992, nr 93. 
 • Jerzy Jarzębski, Życie pośmiertne Brunona Schulza. Świat o nieostrych konturach, „Nowa Europa” 1992, nr 93, dodatek „Koniec Tygodnia”, s. XIV.
 • Jolanta Juran, Aksamitny Bruno, „Gazeta Olsztyńska” 1992, nr 133, s. 1, 5.
 • Jolanta Juran, Literackie wichry wojny, „Gazeta Olsztyńska” 1992, nr 42. 
 • Krystyna Kamińska, Schulz na wideoklipie, „Ziemia Gorzowska” 1992, nr 45. 
 • Ireneusz J. Kamiński, Bruno Schulz i „Kamena”, „Kamena” 1992 nr 3/4 s. 1–3.
 • KAR, Bruno Schulz na ekranie, „Nowa Europa” 1992, nr 86, s. 28.
 • Robert Kaśków, Wielki Teatr Paschy. O akcentach żydowskich w twórczości Brunona Schulza, „NaGłos” 1992, nr 7, s. 34–47.
 • Dražen Katunarić, Ulica nigdine, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 116–120.
 • Irena Kejlin-Mitelman, Sjećanje, prevela Jolanta Sychowska-Kavedžija, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 139–144.
 • Drago Kekanović, Osječka priča sa 7 fusnota, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 97–106.
 • Bruno Schulz. In memoriam 1892–1992, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, Lublin 1992.
 • Jan Kłossowicz, Ulica Krokodyli, „Spotkania” 1992, nr 26, s. 47. 
 • Janusz R. Kowalczyk, Kontra: Śmiertelnie blada kopia, „Rzeczpospolita” 1992, nr 113, s. 4. 
 • Janusz Krawczyk, Wybraniec bogów, „Czas Krakowski” 1992, nr 227. 
 • Andrzej Kretowicz, Bruno Schulz – ad memoriam, „Gazeta Robotnicza” 1992, nr 281. 
 • Andrzej Kretowicz, Wrocławski Schulz, „Gazeta Robotnicza” 1992, nr 166. 
 • Yukio Kudo, Bruno Schulz w Japonii, „NaGłos” 1992, nr 7, s. 90–92.
 • Juliusz Kydryński, Małe, galicyjskie miasteczko…, „Dziennik Polski” 1992, nr 271. 
 • Elżbieta Lechowicz, Echo tygodnia, „Echo Krakowa” 1992, nr 229. 
 • Roman Loth, Człowiek czyli świat. Nieznany list Brunona Schulza do Marii Kasprowiczowej, „Polityka” 1992, nr 48, s. 17. 
 • K. M., Bruno Schulz – w kalendarzu UNESCO, „Rzeczpospolita” 1992, nr 306, s. 4.
 • K. M., Obecność, deklaracje, nadzieja. Hanna Suchocka na wystawie prac Brunona Schulza, „Rzeczpospolita” 1992, nr 265, s. 4.
 • Włodzimierz Maciąg, Człowiek wobec pytania o sankcję. Bruno Schulz, [w:] idem, Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej 1918–1980, Wrocław 1992, s. 138–146.
 • Janusz Majcherek, Przejazdem, „Teatr” 1992, nr 12, s. 27–28.
 • Zvonko Maković, Crteži Brune Schulza, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 83–84.
 • (m) [Bronisław Mamoń], Bruno Schulz – tematem sesji, „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 25, s. 8.
 • Krzysztof Masłoń, Życie – materiał twórczości. Wystawa „Bruno Schulz. Ad memoriam” w Muzeum Literatury, „Rzeczpospolita” 1992, nr 264, s. 4.
 • Wacław Mejbaum, Słowo o dwóch listach, „Nowa Krytyka” 1992, nr 3, s. 69 –88.
 • Robert Mielhorski, Samotność Brunona Schulza. (Korespondencja własna z Warszawy), „Ilustrowany Kurier Polski” 1992, nr 243. 
 • Zdzisława Miernik, Bruno Schulz. Zestawienie bibliograficzne w wyborze, „Poradnik Bibliotekarza” 1992, nr 5, s. 25–27.
 • Mika, Sztuka o Brunonie Schulzu, „Życie Codzienne” 1992, nr 92. 
 • Tomasz Miłkowski, Walka z czasem, „Życie Codzienne” 1992, nr 75. 
 • Gabriel Moked, Dwie galaktyki późnego modernizmu. Świat przeszłości i modernizmu w twórczości dwóch żydowskich pisarzy z Galicji – Brunona Schulza i Samuela Josefa Agnona, „Literatura na Świecie” 1992, nr 5/6, s. 345–354.
 • Victoria Nelson, Spacer ulicą Krokodyli: Bruno Schulz przybywa do Ameryki, „Literatura na Świecie” 1992, nr 3, s. 239–255.
 • Mieczysław Nyczek, Koryfeusz z Drohobycza, „Nowiny” 1992, nr 227. 
 • O. B., Niemieckie jak polskie, „Głos Wielkopolski” 1992, nr 19. 
 • Andrzej Osęka, Drohobycz – rezerwat czasu, „Spotkania” 1992, nr 51, s. 44–46. 
 • Andrzej Osęka, Schulz zmaterializowany, „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 283. 
 • Cynthia Ozick, Mesjasz ze Sztokholmu, „NaGłos” 1992, nr 7, s. 94–107.
 • Jerzy Pilch, Księga, „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 47. 
 • Philip Roth, Isaac Basheris Singer, O Brunonie Schulzu, „NaGłos” 1992, nr 7, s. 48–57.
 • Katarina Šalamun-Biedrzycka, Tłumacząc „Sklepy cynamonowe” i „Mesjasza”, „Literatura na Świecie” 1992, nr 3, s. 256–277.
 • Artur Sandauer, Degradirana zbilja: (o Bruni Schulzu), preveo Dalibor Blažina, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 15–35.
 • Artur Sandauer, Trójca nowoczesnych, Kraków [1992].
 • Bozena Shallcross, The Drawings of Bruno Schulz [recenzja], „The Slavic Review”, 1992, No. 1, s. 180–182.
 • Chone Shmeruk, Isaac Bashevis Singer o Brunonie Schulzu, „Akcent” 1992, nr 4, s. 106–109.
 • Barbara Sienkiewicz, Sklepy cynamonowe – marzenia i człowiek, „Głos Wielkopolski” 1992, nr 91. 
 • Isaac Bashevis Singer (Icchok Warszawski), Książka polsko-żydowskiego pisarza po angielsku, „Akcent” 1992, nr 4, s. 103–105.
 • Edwin Śmiłek, Przyczynki do Schulza. 12.07.1892–12.07.1992, „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 30. 
 • Marek Sołtysik, Obrachunki Schulzowskie, „Gazeta Krakowska” 1992, nr 278. 
 • Jerzy Speina, Bruno Schulz: świat mitu kreowanego, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1992, nr 5/6, s. 1, 2–3.
 • Andrzej Staniszewski, Bruno Schulz – pisarz światowy, „Gazeta Olsztyńska” 1992, nr 227, s. 1, 5. 
 • Andrzej Staniszewski, Fantomy a realność czyli Bruno Schulz, „Gazeta Olsztyńska” 1992, nr 215. 
 • Andrzej Staniszewski, Sympozjum, „Gazeta Olsztyńska” 1992, nr 133, s. 5.
 • Temida Stankieiwcz-Podhorecka, Podróż przez czas, „Życie Warszawy” 1992, nr 107. 
 • Stom, Artysta dla koneserów, „Gazeta Robotnicza” 1992, nr 166. 
 • Julian Stryjkowski, Stryjkowski o Schulzu. Czarne perły czarnego humoru (fragment eseju), „Życie Warszawy” 1992, nr 158. 
 • Andrzej Sulikowski, Bruno Schulz i kobiety, „Tygodnik Solidarność” 1992, nr 38, s. 5, 10. 
 • Andrzej Sulikowski, Bruno Schulz i Kobiety. O grafikach nie tylko z „Xięgi Bałwochwalczej”, „Kamena” 1992, nr 3/4, s. 5–10.
 • Željko Švaglić, Posthumni posjet Schulzovu Drohobyczu, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 136–138.
 • Hanna Szczawińska, Epitafium dla pisarza, „Słowo Powszechne” 1992, nr 127. 
 • Piotr Szewc, Schulz jako rysownik, „Życie Warszawy” 1992, nr 56. 
 • Aleksandra Ubertowska, Po premierze ciszej, „Gazeta Gdańska” 1992, nr 231. 
 • John Upidke, Skromny geniusz Bruno Schulz, „NaGłos” 1992, nr 7, s. 85–87.
 • W. K., Rzecz o Brunonie Schulzu, „Życie Codzienne” 1992, nr 63, s. 1, 2. 
 • Icchok Warszawski (Isaac Bashevis Singer), Książka polsko-żydowskiego pisarza po angielsku, „Akcent” 1992, nr 4, s. 103–105.
 • Ryszard Wasita, Nauczyciel z Drohobycza, „Czas” 1992, nr 148. 
 • Ryszard Wasita, Nauczyciel z Drohobycza, „Dziennik Polski” 1992, nr 160. 
 • Ryszard Wasita, Nauczyciel z Drohobycza, „Trybuna Opolska” 1992, nr 163. 
 • Ryszard Wasita, Nauczyciel z Drohobycza, „Trybuna Śląska” 1992.
 • Ryszard Wasita, W Genewie i w Utrechcie…, „Gazeta Olsztyńska” 1992, nr 133, s. 5.
 • Ryszard Wasita, W Genewie i w Utrechcie…, „Ziemia Gorzowska” 1992, nr 34. 
 • Bożena Winnicka, Demon Schulza i zjawa Kantora, „Dziennik Niezależny Wolna Europa” 1992, nr 95. 
 • Jerzy Wojciechowski, Moje rysunki, „Podróże i Marzenia” 1992, nr z 21–22 XI, s. 8–9.
 • Małgorzata Żaryn, Odzyskiwanie Schulza, „Kurier Polski" 1992, nr 139. 
 • Stanisław Zawiśliński, Sklepy Schulzowe, „Trybuna” 1992, nr 267. 
1993
 • [B. Schulz, „Powstają legendy” – informacja o wydaniu], „Gazeta Krakowska, 1993, nr 297. 
 • Bruno Schulz – ad memoriam, „Twój Styl” 1993, nr 2. 
 • Magia Brunona Schulza. Z prof. Shalomem Lindenbaumem z Uniwersytetu Bar-Ilan w Ramat Gan w Izraelu rozmawia Aleksander Fiut, „Dekada Literacka” 1993, nr 20, s. 2–3. 
 • O Schulzu prawie wszystko, „Wspólnota” 1993, nr 49. 
 • Opera Zbigniewa Rudzińskiego „Manekiny” w Teatrze Wielkim, „Nowa Europa” 1993, nr 93. 
 • Requiem. Alfred Schreyer i Abraham Schwarz rozmawiają o śmierci Brunona Schulza, „Kresy” 1993, nr 14, s. 78–83.
 • Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993.
 • Tropami mistrzów. Schulz – Wojtkiewicz – Leśmian. Z Jerzym Ficowskim rozmawiają Tomasz Fiałkowski i Jerzy Illg, „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 7, s. 6–7.
 • A. J., O Schulzu, „Dziennik Bałtycki” 1993, nr 272. 
 • Aleksandra Bejowicz, Zerwane zaręczyny z panną J., [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 94–107.
 • Jan Błoński, On the Jewish Sources of Bruno Schulz, translated from the Polish by Micheal C. Steinlauf, „Cross currents” 1993, vol. 12, s. 54–68.
 • Jan Błoński, Świat jako Księga i komentarz. O żydowskich źródłach twórczości Brunona Schulza, „Polonistyka” 1993, nr 4, s. 198–204.
 • Henryka Bobińska, Obraz świata w „Sklepach cynamonowych” i plastycznej twórczości Brunona Schulza – propozycja metodyczna dla klasy III liceum, „Język Polski w Szkole Średniej” 1993/1994, z. 1, s. 63–72.
 • Włodzimierz Bolecki, Polowanie na postmodernistów (w Polsce), „Teksty Drugie” 1993, nr 1, s. 7–24.
 • Alina Brodzka, Formy i mity kultury: Witold Gombrowicz, Bruno Schulz, [w:] Literatura polska 1918–1975, redaktorzy naukowi Alina Brodzka, Stefan Żółkiewski, t. 2: 1933–1944, Warszawa 1993, s. 602–609.
 • Rafał Bubnicki, Londyńska „Ulica Krokodyli”, „Rzeczpospolita” 1993, nr 131. 
 • Joanna Chojka, Bruno Schulz: odsłona druga, „Gazeta Morska” 1993, nr 271. 
 • Jan Ciechowicz, Bruno Schulz w teatrze, „Dialog” 1993, nr 3, s. 92–102. 
 • Jan Ciechowicz, Bruno Schulz w teatrze, [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 110–131.
 • Bolesław Faron, Bruno Schulz – pisarz żydowski?, „Polonistyka” 1993, nr 4, s. 252–253.
 • Paweł Głowacki, Schulz prowincjonalny, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 7, s. 8. 
 • David A. Goldfarb, Czytając Schulza: „Noc wielkiego sezonu”, „Kresy” 1993, nr 13, s. 15–21.
 • Wojciech Grabowski, Schulz w Krakowie, „Kino” 1993, nr 1, s. 32–33. 
 • Piotr Gruszczyński, Płyn Żdanowa, „Res Publica Nowa” 1993, nr 4, s. 33–34.
 • Paweł Huelle, Dziewiętnastego listopada 1942, „Gazeta Morska” 1993, nr 271. 
 • J. J., W. L., Wokół Schulza – teatr, filmy, sympozjum…, „Życie Częstochowy” 1993, nr 246. 
 • Włodzimierz Jurasz, Zapomniana sztuka epistolografii, „Czas Krakowski” 1993, nr 158. 
 • Halina Kasjaniuk, Rodowody i symbole w grafikach Schulza, [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 10–25.
 • Edward Kasperski, Mit maciczny. Bruno Schulz i Kresy, „Przegląd Humanistyczny” 1993, nr 3, s. 79–94.
 • Nina Király, Schulz i Kantor, [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 132–141.
 • Małgorzata Kitowska-Łysiak, Nam Proustów nie potrzeba, „Kresy” 1993, nr 13, s. 256–258. 
 • Małgorzata Kitowska-Łysiak, Postscriptum do Schulza, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 51/52, s. 17. 
 • Maryla Komar, Fenomen Brunona Schulza, „Słowo Żydowskie = Dos Jidiše Wort” 1993, nr 1, s. 14.
 • Barbara Koś, Schulz na bis, „Słowo Ludu” 1993, nr 44. 
 • Lidia Kośka, Nie Mesjasz, lecz wódz, „Gazeta Krakowska” 1993, nr 271. 
 • Jan Kott, Dwie strony. Cienie, „Dialog” 1993, nr 5, s. 153–155. 
 • Rafał Krenz, Ezoteryczny szept Brunona Schulza – próba szkicu, „Scriptores Scholarum” 1993, nr 1, s. 62–72.
 • Krystyna Kulig-Janarek, Schulzowska mitologia. Motywy, watki, inspiracje w „Xiędze Bałwochwalczej”, „Kresy” 1993, nr 14, s. 37–49.
 • W. L., Bruno Schulz – wystawa w muzeum, „Życie Częstochowy” 1993, nr 209. 
 • Andrzej C. Leszczyński, Kobieta jako „inny”, [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 86–93.
 • Włodzimierz Maciąg, Legenda nowoczesnych, „Nowe Książki” 1993, nr 1, s. 14–16.
 • Edward Mielniczek, Bruno Schulz [fragment powieści], „Metafora” 1993, nr 8/9/10, s. 37–44.
 • Krzysztof Miklaszewski, Rewelacja sezonu. Schulz nad Tamizą, „Teatr” 1993, nr 5, s. 38–39.
 • Krzysztof Miklaszewski, Ulica Krokodyli nad… Tamizą, „Antena” 1993, nr 11, s. 1, 13. 
 • Ewa Nawrocka, Jak jest zrobiona „Xięga Bałwochwalcza” Wójcickiego?, [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 143–155.
 • Bogdan Nowicki, Traumatyczny rytuał trwania Brunona Schulza, „Fa-Art” 1993, nr 2/3, s. 116–120.
 • Bogdan Nowicki, Traumatyczny rytuał trwania Brunona Schulza [opowiadanie], „Lektura” 1993, nr 4–10, s. 7–11.
 • Andrzej Osęka, „Ad memoriam Bruno Schulz ,1892–1942”. Wystawa w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie 9 XI 1992–31 VII 1993. Scenariusz i realizacja Wojciech Chmurzyński, współpraca plastyczna Witold Błażejowski. Schulz materialny, „Muzealnictwo” 1993, t. 35, s. 116–117.
 • Andrzej Osęka, Pamiątki z Drohobycza. Memories form Drohobycz, „Okęcie” 1993, nr 8, s. 30–32. 
 • T. P., Schulz raz jeszcze, „Gazeta w Częstochowie” 1993, nr 247. 
 • Marek Pąkciński, Recepta według której mógłby być stworzony świat, „Życie Warszawy” 1993, nr 43. 
 • Krystyna Paluch Staszkiel, Bruno Schulz ad memoriam, „Przegląd Powszechny” 1993, nr 3, s. 491–494.
 • Władysław Panas, O ikonologii mesjańskiej Brunona Schulza, „Kresy” 1993, nr 14, s. 33–36.
 • Władysław Panas, Przyjście Mesjasza. O ikonologii mesjańskiej Brunona Schulza, „Kresy” 1993, nr 14, s. 33–36.
 • Jerzy Paszek, Anagramy Schulza, „Kresy” 1993, nr 14, s. 72–77.
 • Anatol Przemysław Pijanowski, Bruno Schulz. Ad memoriam (Wystawa w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie), „Polonistyka” 1993, nr 4, s. 253–254.
 • Monika Podgórniak, Opowieść teatralna, [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 156–177.
 • Mirosław Przylipiak, „Sanatorium pod Klepsydrą” Wojciecha Hasa, [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 26–35.
 • Theodosia S. Robertson, Recepcja Brunona Schulza w Ameryce. Wstępne rozpoznanie, „Kresy” 1993, nr 13, s. 39–43.
 • Stanisław Rosiek, Schulz fizjonomista, [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 52–63.
 • Alfred Schreyer, Wspomnienie o Brunonie Schulzu, „Kresy” 1993, nr 13, s. 255–256. 
 • Danuta Sosnowska, Dwie kobiety i mężczyzna czyli Traktat teologiczny Brunona Schulza, „Kresy” 1993, nr 14, s. 50–56.
 • Krzysztof Stala, Modalności Schulzowskiej metafory, „Kresy” 1993, nr 14, s. 57–72.
 • Krzysztof Stala, On the Margins of Reality. The Paradoxes of Representation in Bruno Schulz’s Fiction, Stockholm 1993.
 • Andrzej Sulikowski, Jubileuszowa Sesja poświęcona pamięci Brunona Schulza, „Kresy” 1993, nr 13, s. 226–228. 
 • Irena Światłowska, Literackie fascynacje Brunona Schulza, „Zbliżenia Polska-Niemcy” 1993, nr 3, s. 44–52.
 • Irena Światłowska, W setną rocznicę urodzin B. Schulza, „Zbliżenia Polska-Niemcy” 1993, nr 1, s. 103–105.
 • Piotr Szewc, Udręka Atlasa, „Rzeczpospolita” 1993, nr 225. 
 • Zbigniew Taranienko, Narracja plastyczna w prozie Schulza, [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 42–50.
 • Agata Tuszyńska, Uczniowie Schulza, „Kultura” (Paryż) 1993, nr 4, s. 31–44.
 • Magdalena Tyszkiewicz, O niektórych cechach osobowości Brunona Schulza, [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 66–85.
 • Magdalena Ujma, Bruno Schulz wraca do Drohobycza, „Więź” 1993, nr 4, s. 190–195.
 • W. L., Ad Memoriam – rysunki i listy B. Schulza w muzeum, „Życie Częstochowy” 1993, nr 205. 
 • Rafał Węgrzyniak, Bruno Schulz na „Krasinie” w Jung Teater, „Zeszyty Literackie” 1993, z. 41, s. 177–178.
 • Małgorzata i Zbigniew Włodarscy, O sztuce reprodukcji „Xięgi Bałwochwalczej”, [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 36–39.
 • Elżbieta Wolicka, Powrót. Jubileusz Schulza we Lwowie i w Drohobyczu, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 2, s. 8. 
 • Helena Zaworska, Czekanie na „Mesjasza”, „Gazeta Wyborcza” 1993, nr 212. 
1994
 • Bruno Schulz „Sklepy cynamonowe”, w opracowaniu Tomasza Wójcika, Warszawa 1994.
 • Kiedy śni mi się Drohobycz… Z Bogusławem Marszalem, gdańskim artystą plastykiem, o Brunonie Schulzu rozmawia Agnieszka Goszczyńska-Górska, „Dekada Literacka” 1994, nr 2, s. 1, 4–5.
 • Pisarze awangardy dwudziestolecia międzywojennego. Autokomentarze. Leśmian – Witkacy – Schulz – Gombrowicz, wybór i wprowadzenie Tomasz Wójcik, Warszawa 1995, s. 149–157.
 • B. K., Obsesje Schulza, „Gazeta Poznańska” 1994, nr 266. 
 • Andrzej Babaryko, Bruno Schulz w sklepie cynamonowym, „Gazeta Łódzka” 1994, nr 116. 
 • Jakub Barełkowski, Sztukmistrz z Drohobycza, „Gazeta Poznańska” 1994, nr 274. 
 • Jan Błoński, Świat jako księga i komentarz, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 68–84.
 • Jan Błoński, Świat jako Księga i komentarz, [w:] idem, Biedni Polacy patrzą na getto, Kraków 1994, s. 119–143.
 • Włodzimierz Bolecki, Polowanie na postmodernistów w Polsce, [w:] Kryzys czy przełom? Studia z teorii i historii literatury, pod redakcją Magdaleny Lubelskiej i Anny Łebkowskiej, Kraków 1994, s. 353–370.
 • Włodzimierz Bolecki, Witkacy – Schulz, Schulz – Witkacy (wariacje interpretacyjne), [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 127–151.
 • Włodzimierz Bolecki, Witkacy–Schulz, Schulz–Witkacy. Wariacje interpretacyjne, „Pamiętnik Literacki” 1994, z. 1, s. 82–101.
 • Russel E. Brown, Bruno Schulz Bibliography, „The Polish Review” 1994, No. 2, s. 231–253.
 • Wojciech Chmurzyński, Spotkanie ze „Spotkaniem”, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 264–277.
 • Stefan Chwin, „Grzeszne manipulacje”. Historia sztuki a historia medycyny, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 278–285.
 • Stefan Chwin, Schulz a Leśmian, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 108–126.
 • Anna Czabanowska-Wróbel, Obraz Króla Olch w prozie Schulza, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 296–305.
 • Ewa Czaplińska-Bertini, „Ulica Krokodyli” nad Tamizą, „Wiadomości Kulturalne” 1994, nr 18, s. 15. 
 • Jerzy Ficowski, W poszukiwaniu partnera kongenialnego, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 18–32.
 • Aleksander Fiut, Pojedynek o doktorową z Wilczej, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 152–163.
 • Mariusz Garbol, Motyw Księgi u Brunona Schulza, „Teofil” 1994, nr 1, s. 64–72.
 • Dorota Hałasa, Schulz, Kantor, Peszek. Korespondencja „Dziennika” z Japonii, „Dziennik Polski” 1994, nr 244. 
 • Jerzy Jarzębski, Czytanie Schulza, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 5–17.
 • Jerzy Jarzębski, Schulz: spojrzenie w przyszłość, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 306–320.
 • Małgorzata Kitowska-Łysiak, Schulz w teatrze, „Tytuł” 1994, nr 1, s. 161–165.
 • Małgorzata Kitowska-Łysiak, Wizje kobiecości w „Xiędze bałwochwalczej”, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 251–263.
 • Marek Klecel, Czekając na „Mesjasza”, „Nowe Książki” 1994, nr 6, s. 15–19. 
 • Teresa Kostkiewiczowa, „Sanatorium pod Klepsydrą”, [w:] Wśród starych i nowych lektur szkolnych. Zbiór analiz i interpretacji, pod redakcją Piotra Żbikowskiego, Rzeszów 1994, s. 291–302.
 • Jan Kurowicki, Bruno Schulz i Tomasz Mann: ironia wobec dwu kosmosów, [w:] idem, Normalność jako sen idioty (wykłady o kulturowych i filozoficznych kontekstach literatury współczesnej), Zielona Góra 1994, s. 74–95.
 • Shalom Lindenbaum, Wizja mesjanistyczna Schulza a jej podłoże mistyczne, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 33–67.
 • Michał Paweł Markowski, „Wiosna”: między retoryką a erotyką, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 286–295.
 • Anna Marzec, Łamanie konwencji prawdopodobieństwa epickiego (Bruno Schulz: „Sklepy cynamonowe”), [w:] eadem, Od Schulza do Myśliwskiego, wydanie II poprawione i poszerzone, Łódź 1994, s. 11–24.
 • Gabriel Moked, Dwie galaktyki późnego modernizmu, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 85–94.
 • Ewa Nawrocka, O opowiadaniach Brunona Schulza, Gdańsk 1994.
 • Cynthia Ozick, Mesjasz ze Sztokholmu, tłumaczył Joteł [Jerzy Łoziński], Poznań 1994.
 • Władysław Panas, Bruno Kabalista. O kosmogonii kabalistycznej Brunona Schulza, [w:] Proza polska XX wieku. Materiały z sesji literackiej, Białystok, 17–18 XII 1993, praca zbiorowa pod redakcją Marii Bartnickiej, Białystok 1994, s. 2–21.
 • Władysław Panas, „Mesjasz rośnie pomału…”. O pewnym wątku kabalistycznym w prozie Brunona Schulza, [w:] Proza polska XX wieku. Materiały z sesji literackiej, Białystok, 17–18 XII 1993, praca zbiorowa pod redakcją Marii Bartnickiej, Białystok 1994, s. 22–42.
 • Eugenia Prokop-Janiec, Schulz a galicyjski tygiel kultur, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 95–107.
 • Judit Reiman, „Mój ojciec wstępuje do strażaków”, czyli recepcja Schulza na Węgrzech, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 178–187.
 • Theodosia Robertson, Obrazowanie i historia w opowiadaniach Brunona Schulza: motyw kolei żelaznej, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 220–230.
 • Stanisław Rosiek, Schulz i Piłsudski, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 164–177.
 • Krzysztof Stala, Architektura Schulzowskiej wyobraźni, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 188–219.
 • Andrzej Sulikowski, Schulzowskie sytuacje komunikacyjne, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 231–250.
 • Jacek Wasilewski, Czułam, nie rozumiejąc słów, „Trybuna” 1994, nr 248. 
 • Ryszard Wasita, Bruno Schulz u Holendrów, „Literatura na Świecie” 1994, nr 6, s. 379–381.
 • Dietmar Wiewióra, Teatr Kantora a ontologiczna problematyka polskiej awangardy (Witkacy, Schulz), „Ruch Literacki” 1994, z. 5–6, s. 477–487.
 • Seweryna Wysłouch, Ilustracja autorska – casus Brunona Schulza, [w:] eadem, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994, s. 125–136.
1995
 • Aury, atmosfery, Schulz, „Dziennik Polski” 1995, nr 3. 
 • Bruno Schulz 1892–1942. English suplement of Catalogue-Memoirs of the Exhibition „Bruno Schulz (1982–1942). Ad Memoriam” in Muzeum Literatury in Warsaw, edited by Wojciech Chmurzyński Warsaw 1995.
 • Bruno Schulz 1892–1942. Katalog-Pamiętnik wystawy „Bruno Schulz. Ad Memoriam” w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, pod redakcją Wojciecha Chmurzyńskiego, Warszawa 1995.
 • [Informacja o premierze „Sanatorium pod Klepsydrą” w Teatrze Miniatura], „Echo Krakowa”, 1995, nr 5. 
 • [Informacja o „Sanatorium pod Klepsydrą” według scenariusza Peszka], „Przekrój” 1995, nr 5. 
 • [Informacja o spektaklu „Sanatorium pod Klepsydrą” w Kielcach], „Gazeta Lokalna” (kieleckie wydanie „Gazety Wyborczej”) 1995, nr 244. 
 • [Informacja o spektaklu „Szał łowienia motyli”], „Słowo. Dziennik Katolicki” 1995, nr 193. 
 • Peszkowie i Schulz, „Rzeczpospolita” 1995, nr 7. 
 • Przyczółek awangardy, „Gazeta Wyborcza” 1995, nr 229. 
 • Sanatorium pod klepsydrą (Teatr im. Słowackiego – Kraków), „Polityka” 1995, nr 5. 
 • „Schulz” Peszka, „Dziennik Łódzki” 1995, nr 44. 
 • Schulz Peszkiem na scenie zawijany, „Życie Warszawy” 1995, nr 8. 
 • Ulica imienia Brunona Schulza, „Echo Krakowa” 1995, nr 37. 
 • J. R. K., Było nas trzech: Witkiewicz, Bruno Schulz i ja…, „Rzeczpospolita” 1995, nr 122, s. 28.
 • KB, Nieznane podanie Brunona Schulza, „Tygodnik Powszechny” 1995, nr 43, s. 6.
 • Włodzimierz Bolecki, Witkacy, Schulz, Gombrowicz, „Dialog” 1995, nr 10, s. 88–99.
 • Jan Z. Brudnicki, Plon roku Schulzowskiego, „Twórczość” 1995, nr 5, s. 109–111. 
 • Jan Z. Brudnicki, Schulzowskie mity i realia, „Wiadomości Kulturalne” 1995, nr 44. 
 • Jan Bukowski, Szał łowienia motyli, „Przegląd Tygodniowy” 1995, nr 41, s. 16. 
 • Mieczysław Dąbrowski, Bruno Schulz: mitologizacja rzeczywistości, [w:] idem, Polska awangarda prozatorska, Warszawa 1995, s. 98–114.
 • Jerzy Ficowski, Bruno Schulz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVI/1, z. 148, Warszawa–Kraków 1995, s. 36–41.
 • Jerzy Ficowski, Druga strona autoportretu czyli nieznane podanie Brunona Schulza, „Polityka” 1995, nr 41, s. 69–71.
 • Agnieszka Fryz-Więcek, Układanka z Schulza, „Gazeta Krakowska” 1995, nr 11. 
 • Piotr Gruszczyński, Najsmutniejszy teatr na świecie, „Tygodnik Powszechny” 1995, nr 44, s. 13.
 • Barbara Hećman, Mit monarchii habsburskiej w opowiadaniu „Wiosna” Brunona Schulza, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, redaktorzy Czesław Kłak, Marta Wyka, t. 4: Literatura – język – kultura, Rzeszów 1995, s. 69–78.
 • Jerzy Jarzębski, Przedłużony jubileusz Schulza, „Tygodnik Powszechny” 1995, nr 26, s. 14.
 • Anna Kalewska, Sanatório [recenzja brazylijskiego wydania „Sanatorium pod Klepsydrą“], „Ruch Literacki” 1995, z. 3, s. 407–409.
 • Radosław Kostrzewa, „Pater familias” – rozważania o wizerunkach ojca w twórczości Brunona Schulza, „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 4, s. 29–47.
 • Grzegorz Kozera, Biedny Schulz, „Słowo Ludu” 1995, nr 248. 
 • Allen Kuharski, Teatr wielkich niemożliwości, „Teatr” 1995, nr 12, s. 11–13.
 • Olga Kulczycka, Dobry początek. Teatr Szwedzka 2/4 rozpoczął nowy sezon pod zmienioną nazwą i w nowej siedzibie, „Wiadomości Kulturalne” 1995, nr 46, s. 16.
 • Jan Kurowicki, Bruno Schulz i Tomasz Mann: ironia wobec dwu kosmosów, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia” 1995, nr 107, s. 31–47.
 • Grzegorz Lech, Kartki z imaginacyjnego albumu Brunona Schulza, „Kresy” 1995, nr 23, s. 101–111,
 • Wiesław Leszczyński, Kłopoty z arcydziełem. Kilka uwag na marginesie szkolnej recepcji prozy Brunona Schulza, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie” 1995/1996, z. V, s. 51–59.
 • Anna Marzec, „Sanatorium pod Klepsydrą”, „Wiadomości Kulturalne” 1995, nr 43. 
 • Tomasz Olchanowski, Antymit Ojca w prozie Brunona Schulza, „Test” 1995, nr 2, s. 40–53.
 • P. K., „Bruno Schulz 1892–1942”. Pod redakcją Wojciecha Chmurzyńskiego, „Więź” 1995, nr 8, s. 203. 
 • Grażyna Pietruszewska-Kobiela, Wizja niedojrzałości Brunona Schulza na tle pisarstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza i Witolda Gombrowicza, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury” 1995/1996, z. 5, s. 77–89.
 • Stanisław Podobiński, Otwarta ezoteryczność języka Brunona Schulza, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury” 1995/1996, z. 5, s. 91–96.
 • Aleksandra Rembowska, Nuda łowienia motyli, „Teatr” 1995, nr 12, s. 30.
 • Marcin Rochowski, Teatr bez Schulza, „Życie Warszawy” 1995, nr 274. 
 • Joanna Siedlecka, Wujcio Bruno, „Pani” 1995, nr 10, s. 56–58, 121. 
 • Krzysztof Sowiński, Trzy pary drzwi, „Gazeta Lokalna” (kieleckie wydanie „Gazety Wyborczej”) 1995, nr 249. 
 • Krzysztof Stala, Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza, Warszawa 1995.
 • Irena Światłowska, Bruno Schulz zwei slawistische Versuche über die Epik von Bruno Schulz. Zu einem Aspekt der Rezeption der Werkes von Bruno Schulz im deutchen Sprachraum, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislavienica” 1995, nr 107, s. 21–30.
 • T. J. Ż., Drohobycz poetycki, „Rzeczpospolita” 1995, nr 256. 
 • Tadeusz Wójtowicz, Portret Brunona Schulza z rejestrem klasowym w ręku, „Teksty Drugie” 1992, nr 5, s. 123–127.
 • Seweryna Wysłouch, Ilustracja autorska – casus Brunona Schulza, „Teksty Drugie” 1992, nr 5, s. 116–122.
 • Helena Zaworska, Schulz w raju, „Gazeta Wyborcza” 1995, nr 133. 
 • Anna Zdaniewska, Wspólnicy przedsięwzięć odkrywczych, „Gazeta Rolnicza” 1995, nr 4. 
1996
 • Dla zakochanych. Rozmowa z Ryszardem Majorem, „Gazeta Regionalna” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 1996, nr 235. 
 • [Informacja o premierze „Wiosny”], „Gazeta Pomorska” 1996, s. 232.
 • Jeszcze raz Witkacy i jeszcze raz Schulz – z Louisem Iribarne rozmawia Jarosław Anders, „Literatura na Świecie” 1996, nr 4, s. 351–353.
 • Kłopoty z identyfikacją. Rozmowa z Andrijem Szkrabiukiem, tłumaczem prozy Brunona Schulza na ukraiński, rozmawiał Krzysztof Masłoń, „Rzeczpospolita” 1996, nr 83. 
 • [Nekrolog Elli Schulz-Podstolskiej], „Gazeta Wyborcza” 1996. 
 • Wycinanki przy szabasowych świecach, „Nowości” 1996, nr 159. 
 • K. M., Proza Brunona Schulza po ukraińsku, „Rzeczpospolita” 1996, nr 31, s. 25.
 • Jan Błoński, Świat jako Księga i komentarz, [w:] idem, Biedni Polacy patrzą na getto, wydanie drugie, Kraków 1996, s. 119–143.
 • Włodzimierz Bolecki, Język poetycki i proza: twórczość Brunona Schulza, [w:] idem, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni: studium z poetyki historycznej, wydanie II poprawione i uzupełnione, Kraków 1996, s. 225–319.
 • Francesco M. Cataluccio, Niema samotność w lustrze. Słowo, mit i przemiany u Brunona Schulza, „Zeszyty Literackie” 1996, nr 4, s. 99–106. 
 • Francesco M. Cataluccio, Niema samotność w zwierciadle. Słowo, mit i przemiany u Brunona Schulza, „Teksty Drugie” 1996, nr 1, s. 148–153.
 • Hugo Draxler, Galaktyka wydrążanego mitu. Poszukiwanie Xięgi Brunona Schulza, „Fa-Art” 1996, nr 3, s. 41–53.
 • Jerzy Ficowski, Własnowidz i cudotwórca czyli „Ulica Krokodyli” i „Ulica Wszystkich Świętych”, „Sanatorium pod Klepsydrą” i „Apteka pod Słońcem”, „Kresy” 1996, nr 2, s. 61–73.
 • Dorota Głowacka, Wzniosła tandeta i „simulacrum”: Bruno Schulz w postmodernistycznych zaułkach, „Teksty Drugie” 1996, nr 2/3 s. 72–91.
 • Tomasz Kapłon, Zachłanny czas, „Wiadomości Kulturalne” 1996, nr 30, s. 16. 
 • Edward Kasperski, Dwie strategie intertekstualne: Irzykowski i Schulz, [w:] Eugeniusz Czaplejewicz, Edward Kasperski, Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza, Warszawa 1996, s. 99–103.
 • Edward Kasperski, Mit maciczny. Bruno Schulz i Kresy, [w:] Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, pod redakcją Eugeniusza Czaplejewicza i Edwarda Kasperskiego, Warszawa 1996, s. 322–348.
 • Roman Lewandowski, „Jego grafiki to są poematy okrucieństwa nóg”, „Opcje” 1996, nr 3, s. 141–142.
 • Violetta Mantajewska, W labiryncie wszechświata: o „Kociu Letajewie” A. Biełego i „Sklepach cynamonowych” B. Schulza, „Przegląd Rusycystyczny” 1996, z. 3/4 s. 163–172.
 • Krzysztof Masłoń, Dwa strzały w tył głowy, „Rzeczpospolita” 1996, nr 65, s. 15.
 • Zbigniew Milczarek, „Wyalienowanie z samotności” – Schulzowska próba dialogu. (O prozie Brunona Schulza), „Akcent” 1996, nr 1, s. 62–69.
 • Marilyn A. Nelson, Bruno Schulz – parabola komety, „Kresy” 1996, nr 27, s. 121–127.
 • Anita Nowak, Marzeń narzucić się nie da. Adaptacja opowiadania Schulza nie w pełni się udała, „Wiadomości Kulturalne” 1996, nr 46, s. 18.
 • Ewa Elżbieta Nowakowska, Selected Liquid Metaphors in Bruno Schulz’s Fiction in an English Translation, „Przekładaniec” 1996, nr 2, s. 123–131.
 • Anna Ostowicz, Anima i animus, czyli eros i logos: propozycja interpretacji „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza, „Warsztaty Polonistyczne” 1996, nr 2, s. 32–39.
 • Władysław Panas, Bruno kabalista. O kosmogonii kabalistycznej Brunona Schulza, „Akcent” 1996, nr 1, s. 19–29.
 • Władysław Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.
 • Agnieszka Partridge, Syn kupca Jakuba, „Tydzień Polski” 1996, nr 41, s. 11–12.
 • Agnieszka Putz, Miłość wśród faktów, „Gazeta Regionalna” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 1996, nr 241. 
 • Theodosia S. Robertson, Bruno Schulz i śmierć tradycyjnego kupca, „Kresy” 1996, nr 27, s. 96–107.
 • Stanisław Rosiek, Bruno Schulz. Archeologia „ja” pisarza, [w:] Romantyzm. Janion. Fantazmaty. Prace ofiarowane Profesor Marii Janion na jej siedemdziesięciolecie, pod redakcją Doroty Siwickiej i Marka Bieńczyka, Warszawa 1996, s. 185–192.
 • M. Rud., Schulz na początek, „Sztandar Młodych” 1996, nr 17. 
 • Joanna Salamon, Schulz hermetyczny – cz. II, „Gnosis” 1996, nr 9, s. 73–80.
 • Joanna Salamon, Schulz hermetyczny, „Gnosis” 1996, nr 8, s. 59–72.
 • Andreas Schönle, Mutacje wzniosłości w dziełach Brunona Schulza, „Kresy” 1996, nr 27, s. 111–120.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, opracowanie Anna Chmielewska, Warszawa 1996.
 • Joanna Siedlecka, Wujcio Brunio, [w:] eadem, Wypominki, Warszawa 1996, s. 100–115.
 • Barbara Sienkiewicz, Hegel, fotomontaż i literatura. O prozie Debory Vogel, „Kresy” 1996, nr 2, s. 76–85.
 • Bożena Sieradzka, Listy Brunona Schulza – części początkowe i końcowe, „Język Polski” 1996, nr 2/3, s. 121–129.
 • Marek Sołtysik, Bruno Schulz z kobietami, „Przekrój” 1996, nr 30, s. 22–25.
 • Ś. W., Rozebrał wszystkich, nawet siebie, „Dziennik Wschodni” 1996, nr 286. 
 • Henryk Weber, Syn Brunona Schulza, „Wiadomości Kulturalne” 1996, nr 37, s. 21.
1997
 • Jovica Aćin, Omađijani Bruno Šulc, „Reč” 1997, br. 38, s. 5–15.
 • Jan Bończa-Szabłowski, Świat sklepów cynamonowych. Rysunki i grafiki Brunona Schulza w Sopocie, „Rzeczpospolita” 1997, nr 154, s. 24.
 • Barbara Grotowska, Świat Schulza, „Dziennik Polski” 1997, 269, s. 11. 
 • Jerzy Jarzębski, Bóg ateistów: Schulz, Gombrowicz, Lem, [w:] Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku, redakcja Maria Jasińska-Wojtkowska, Jerzy Święch, Lublin 1997, s. 183–199.
 • Jerzy Jarzębski, Bóg ateistów: Schulz, Gombrowicz, Lem, „Znak” 1997, nr 2, s. 17–33.
 • Tomasz Kapłon, Powrót do źródeł. „Edzio” Schulza cieszy się powodzeniem w legnickim teatrze, „Wiadomości Kulturalne” 1997, nr 17. 
 • Rišard Kapušćinjski, Pomona gradića Drohobič, [w:] idem, Imperija, s poljskog prevela Biserka Rajčić, Beograd 1997, s. 222–223.
 • Marek A. Koprowski, W mieście Brunona Schulza, „Sycyna” 1997, nr 16, s. 20.
 • Robet Looby, „Traktat o manekinach” i rosyjski formalizm, „Kresy” 1997, nr 3, s. 87–97.
 • Piotr Millati, Smak drukowanych moreli, „Kresy” 1997, nr 3, s. 83–88.
 • Władysław Panas, Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza, Lublin 1997.
 • Władysław Panas, Szwirat ha-Kelim, czyli Brunona Schulza traktat o krokodylach, [w:] Interpretacje aksjologiczne, pod redakcją Władysława Panasa, Andrzeja Tyszczyka, Lublin 1997, s. 133–184.
 • Laura Rescio, „I znowu kwitną akacje...” – Interpretacje nader niefortunnej „nie-powieści” Debory Vogel „Akację kwitną”, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 1997, s. 211–230.
 • Mira Rynkiewicz, Adela idzie w noc, „Wiadomości Kulturalne” 1997, nr 33, s. 9. 
 • Bożena Sieradzka-Baziur, O stylistyce listów Brunona Schulza, [w:] Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej, redakcja naukowa Jerzy Brzeziński, pomoc naukowa redaktora Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, Zielona Góra 1997, s. 91–105.
 • Tomasz Swoboda, Domy Kafki i Schulza, „Fraza” 1997, nr 3, s. 68–88.
 • Henryk Tronowicz, Świat cały z marzeń i snów, „Dziennik Bałtycki” 1997, nr 269. 
 • Aleksandra Ubertowska, Fetyszystyczne obrzędy, „Gazeta Morska” 1997, nr 144. 
 • Lidia Wiśniewska, [Recenzja książki „Czytanie Schulza: materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci”], „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 1, s. 194–204.
 • Sławomir J. Żurek, „Sacrum” ukryte. Analiza i interpretacja porównawcza rycin: „Przy stole” Brunona Schulza i „Trójcy Świętej” Andrieja Rublowa, „Scriptores Scholarum” 1997, nr 4, s. 136–141.
 • Sławomir Żurek, Migotanie tajemnicy. O prozie Brunona Schulza interpretowanej sakralnie, „Polonistyka” 1997, nr 7, s. 426–430.
1998
 • Świat Schulza. Z reżyserem „Ulicy Krokodyli” Simonem McBurneyem, rozmawia Hanna Kosińska, „Przekrój” 1998, nr 34, s. 21. 
 • Barbara Bandurka, Dla Bruno Schulza, „Słowo Żydowskie = Dos Jidiše Wort” 1998, nr 9/10, s. 15.
 • Anna Biała, Pokazać człowiekowi człowieka, „Polonistyka” 1998, nr 8, s. 547–550.
 • Dalibor Blažina, Bruno Schulz: Knjiga, „Književna smotra” 1998, br. 108–109, s. 29–37.
 • Maciej J. Dudziak, Etnografie Brunona Schulza. Próba antropologicznego ujęcia „Ulicy Krokodyli” jako analizy miasta, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1998, nr 3/4, s. 105–108.
 • Katarzyna Dumkiewicz, O „Księdze blasku” Władysława Panasa, „Akcent” 1998, nr 4, s. 127–132.
 • Jerzy Jarzębski, Bóg ateistów: Schulz, Gombrowicz, Lem, [w:] idem, Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej, Kraków 1998, s. 51–73.
 • Jerzy Jarzębski, Wstęp, [w:] Bruno Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, opracował Jerzy Jarzębski, wydanie drugie przejrzane i uzupełnione, Wrocław 1998, s. V–CXL.
 • Andrzej Kasperek, Świat według Schulza. Perspektywa socjologiczna, „Opcje” 1998, nr 1, s. 97–102.
 • Radosław Kostrzewa, [Recenzja książki „Na marginesach rzeczywistości: o paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza”], „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 2, s. 199–213.
 • Urszula Kozioł, Bruno Schulz we Włoszech, „Odra” 1998, nr 10, s. 136.
 • K. M., Rysunki Schulza i kamyki Białoszewskiego, „Rzeczpospolita” 1998, nr 145, s. 27. 
 • Tomasz Markiewka, Czekając na Mesjasza [recenzja książki Władysława Panasa „Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza”], „Śląsk” 1998, nr 12, s. 75.
 • Władysław Panas, Sąd Ostateczny. O jednym ekslibrisie Brunona Schulza, „Roczniki Humanistyczne” 1998, z. 1, s. 449–466.
 • Joanna Paśnicka-Stopa, Motive traumhafter Metamorphosen und Tiermetaphorik in den Erzählungen von Franz Kafka und Bruno Schulz, „Studia i Materiały. Germanistyka” 1998, z. 14, s. 245–250.
 • Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Bohater groteskowy i formosynkrazja, [w:] Postać literacka. Teoria i historia, pod redakcją Edwarda Kasperskiego, przy współpracy Brygidy Pawłowskiej-Jądrzyk, Warszawa 1998, s. 79–96.
 • Judit Reiman, Tłumacząc Brunona Schulza na węgierski, [w:] Między oryginałem a przekładem, pod redakcją Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej, Urszuli Kropiwiec, t. IV: Literatura polska w przekładzie, Kraków 1998, s. 75–82.
 • Kornelia Rybicka, Walory prozy Brunona Schulza w filmowej adaptacji Wojciecha Hasa, „Język Polski w Szkole Średniej” 1998/1999, z. 3, s. 56–61.
 • Wacław Sadkowski, Glosa do biogramu Brunona Schulza, „Literatura na Świecie” 1998, nr 4/5, s. 390–392.
 • Wacław Sadkowski, Zmora prozelityzmu, „Literatura na Świecie” 1998, nr 9, s. 314–316.
 • Ryszard Smożewski, Za tramwajem tramwaj…, „Temi” 1998, nr 47. 
 • Jerzy Speina, Brunona Schulza reminiscencje archetypowe, [w:] idem, Literatura w perspektywie psychologii. Studia i szkice o polskiej prozie narracyjnej Dwudziestolecia i jej recepcji krytycznoliterackiej, Toruń 1998, s. 74–89.
 • Katarzyna Szumlewicz, Kabalista Bruno Schulz [recenzja książki Władysława Panasa „Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza], „Literatura” 1998, nr 7/8, s. 71–72.
 • Jerzy Wilmański, Galeria na Wschodniej, „Trybuna” 1998, nr 4. 
1999
 • Samotność Banialuki, „Dziennik Łódzki” 1999, nr 100. 
 • Јовица Аћин, Омађијани Бруно Шулц, [w:] idem, Неземаљске појаве, Београд 1999 [Jovica Aćin, Omađijani Bruno Šulc, [w:] idem, Nezemaljske pojave, Beograd 1999], s. 168-193.
 • Włodzimierz Bolecki, Witkacy – Schulz – Gombrowicz, [w:] idem, Polowanie na postmodernistów, Kraków 1999, s. 115–134.
 • Włodzimierz Bolecki, Witkacy–Schulz, Schulz–Witkacy (warianty interpretacyjne), [w:] idem, Polowanie na postmodernistów, Kraków 1999, s. 83–114.
 • Judith A. Dompkowski, Child-as-Artist: Bruno Schulz and the Jungian Maternal, [w:] Bruno Schulz: New Documents and Interpretations, edited by Czeslaw Z. Prokopczyk, New York 1999, s. 123–134.
 • Jerzy Ficowski, Idol i władczyni, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 207, s. 26–27. 
 • [Jerzy Ficowski], Interview in Warsaw, July 3, 1993, [edited and translated by Dorota Głowacka], [w:] Bruno Schulz: New Documents and Interpretations, edited by Czeslaw Z. Prokopczyk, New York 1999, s. 55–69.
 • Rolf Fieguth, Bruno Schulz und seine heimliche Kritik an Kafka, [w:] Recepcja literacka i proces literacki. O polsko-niemieckich kontaktach literackich od modernizmu po okres międzywojenny, redakcja German Ritz, Gabriela Matuszek, Kraków 1999, s. 243–269.
 • Aleksander Fiut, Paleontologia pamięci, [w:] idem, Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem, Kraków 1999, s. 279–302.
 • Waldemar Frąc, Sanatorium czasu. Kilka uwag o pośrednictwie kina w doświadczaniu czasu, „Fraza” 1999, nr 2/3, s. 211–217.
 • Zygmunt Frydryszak, Awangarda czy epigonizm. O „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza, [w:] O literaturze i filozofii. Problemy – twórcy – dzieła, pod redakcją Witolda Tulibackiego i Zygmunta Frydryszaka, Olsztyn 1999, s. 319–328.
 • Dorota Glowacka, Sublime Trash and the Simulacrum: Bruno Schulz in the Postmodern Neighborhood, [w:] Bruno Schulz: New Documents and Interpretations, edited by Czeslaw Z. Prokopczyk, New York 1999, s. 79–121.
 • Peter Heller, Bruno Schulz, Story Teller: A Reader’s Response, [w:] Bruno Schulz: New Documents and Interpretations, edited by Czeslaw Z. Prokopczyk, New York 1999, s. 163–173.
 • Louis Iribarne, On Translating Schulz, [w:] Bruno Schulz: New Documents and Interpretations, edited by Czeslaw Z. Prokopczyk, New York 1999, s. 73–78.
 • Mirosława Iwasiewicz, Wiosna życia i wiosna w przyrodzie w opowiadaniach M. Dąbrowskiej i B. Schulza, „Język Polski w Szkole – Gimnazjum” 1999/2000, nr 3, s. 21–24.
 • Jerzy Jarzębski, Schulz, Wrocław 1999.
 • Jerzy Jarzębski, Schulza zmagania z klęską, „Arkusz” 1999, nr 10, s. 8–9.
 • Izabela Kaluta, „Sklepy cynamonowe” Brunona Schulza. Mityzacja rzeczywistości, [w:] Lektury bez tajemnic 2, opracowanie Michał Kuziak, Kraków 1999, s. 39–47 .
 • Ewa Kraskowska, Nałkowska i Schulz, Schulz i Nałkowska, „Teksty Drugie” 1999, nr 1/2, s. 211–227.
 • Renate Lachmann, Demiurg i jego fantazmaty. Spekulacje wokół mitologii stworzenia w dziele Bruno Schulza, „Teksty Drugie” 1999, nr 6, s. 103–119.
 • Anna Mazurkiewicz, „Wprawić uczniów w drżenie” prozą Brunona Schulza, „Polonistyka” 1999, nr 5, s. 296–300.
 • Janusz Młynarski, W poszukiwaniu Schulza utraconego, „Gazeta w Rzeszowie” 1999, nr 248. 
 • Tomasz Olchanowski, „Wiosna” Brunona Schulza jako mit „dojrzewania” do dzieciństwa, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska” 1999, z. LIII (325), s. 101–116.
 • Wojciech Orliński, Bruno Schulz. Plac Trzech Krokodyli, „Lewą Nogą” 1999, nr 11, s. 401–407.
 • Sintija Ozik, Mesija u Stokholmu, s engleskog preveo Zoran Minderović, Beograd 1999.
 • Czesław Z. Prokopczyk, Foreword to Schulz’s Essays, [w:] Bruno Schulz: New Documents and Interpretations, edited by Czeslaw Z. Prokopczyk, New York 1999, s. 37–42.
 • Czesław Z. Prokopczyk, The Mythical and the Ordinary in Bruno Schulz, [w:] Bruno Schulz: New Documents and Interpretations, edited by Czeslaw Z. Prokopczyk, New York 1999, s. 175–209.
 • Marta Skwara, Schulz i Witkacy – głos drugi, „Teksty Drugie” 1999, nr 6, s. 121–137.
 • Henry Sussman, Modernist Night: Distortion, Regression, and Oblivion in the Fiction of Bruno Schulz, [w:] Bruno Schulz: New Documents and Interpretations, edited by Czeslaw Z. Prokopczyk, New York 1999, s. 135–161.
 • Andrzej Szwast, „Dukla” Stasiuka jako wyraz zafascynowania Schulzem, „Polonistyka” 1999, nr 9, s. 545–550.
 • Mariusz Tenerowicz, Bruno Schulz cierpi na amnezję (1939), „Fraza” 1999, nr 2/3, s. 218.
 • Łukasz Tischner, Ulica Krokodyli na skraju Soho, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 14, s. 15.
 • Ewa Turska, Bruno Schulz na scenie, „Rzeczpospolita” 1999, nr 16. 
 • Katarzyna Więcławska, Obraz społeczności sztetł w twórczości Singera i Schulza, „Kresy” 1999, nr 4, s. 37–52.
 • Jan Zieliński, Schulz a Rilke. Hipotetyczna próba rekonstrukcji lektury, [w:] Recepcja literacka i proces literacki. O polsko-niemieckich kontaktach literackich od modernizmu po okres międzywojenny, redakcja German Ritz, Gabriela Matuszek, Kraków 1999, s. 231–242.
 • Tadeusz J. Żółciński, Bruno Schulz – portret artysty, „Słowo Żydowskie = Dos Jidiše Wort” 1999, nr 25/26, s. 23.
2000
 • [Informacja o sympozjum z okazji 58. rocznicy śmierci Schulza], „Trybuna” 2000, nr 280. 
 • Inna forma prozy, „Kurier Lubelski” 2000, nr 133. 
 • Mauzoleum pod Klepsydrą, „Forum” 2000, nr 51–52. 
 • Jurij Andruchowycz, Pochwała zakamarków, „Krasnogruda” 2000, nr 11, s. 267–269.
 • Elżbieta Baniewicz, Dojrzeć do dzieciństwa, „Twórczość” 2000, nr 4, s. 112–117.
 • Marcin Bartnikowski, Pogańska orgia sierpnia, czyli Brunona Schulza ogród rozkoszy, „Pogranicza” 2000, nr 1/2, s. 52–61.
 • Marta Bartosik, Bruno Schulz jako krytyk, Kraków 2000.
 • Alina Biała, Kreacjonizm – regiony mitycznej wyobraźni, [w:] eadem, W kręgu polskich mitów literackich XX wieku: Józef Wittlin, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Kazimierz Brandys, Wisława Szymborska, Piotrków Trybunalski 2000, s. 61–116.
 • Magdalena Bieńkowska, Hoffmann – Schulz – Tokarczuk – estetyczne powinowactwa, „Kresy” 2000, nr 1, s. 239–250.
 • Miłosz Bukwalt, Zagłada i ocalenie świata żydowskiego w prozie Danila Kiša i Brunona Schulza, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia” 2000, nr 109, s. 87–94.
 • Małgorzata Burzyńska-Keller, „Sanatorium pod klepsydrą” Wojciecha Jerzego Hasa w kontekście tradycji judaistycznej, „Kwartalnik Filmowy” 2000, nr 29/30, s. 154–164.
 • Małgorzata Burzyńska-Keller, „Traktat o Manekinach” według Bruno Schulza i Wojciecha Hasa, „Kwartalnik Filmowy” 2000, nr 31/32, s. 106–115.
 • Przemysław Bystrzycki, U progu mitu, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 2000, nr 6 s. 56–58.
 • Krzysztof Ćwikliński, „Nam Proustów nie potrzeba”, „Nowe Książki” 2000, nr 3, s. 46.
 • Mieczysław Dąbrowski, Bruno Schulz w kontekście współczesnych dyskursów o kulturze, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza”, rok XXXV (2000), s. 23–35.
 • Jerzy Ficowski, Regions of the Great Heresy: The Life and Work of Bruno Schulz, translated from Polish by Theodosia S. Robertson, London 2000.
 • Rolf Fieguth, Bruno Schulz i jego cicha krytyka Kafki, [w:] idem, Poezja w fazie krytycznej i inne studia z literatury polskiej, Izabelin 2000, s. 289–312.
 • Małgorzata Furdal, Europejski prorok, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 279, s. 13. 
 • Henryk Grynberg, Drohobycz, Drohobycz..., [w:] idem, Drohobycz, Drohobycz, Warszawa 2000, s. 7–64.
 • J. W., Republika marzeń, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 72. 
 • Jerzy Jarzębski, Schulz, Wrocław 2000.
 • Krzysztof Kłosiński, Schulzowskie modele komunikacji, [w:] idem, Eros. Dekonstrukcja. Polityka, Katowice 2000, s. 189–198.
 • Ewa Kraskowska, Nałkowska i Schulz, Schulz i Nałkowska, [w:] eadem, Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury i teorii, Poznań 2007, s. 166–191.